VID AVSLAG PÅ ROT-AVDRAG KAN DU KOMPLETTERA FÖR ATT OMPRÖVA BESLUTET

När du äger en byggnad på arrenderad mark eller en kolonilott kan du behöva komplettera din ROT-avdragsansökan. Ange alltid ditt personnummer och dina kontaktuppgifter samt utförarens organisationsnummer. Beskriv vad det är du vill rätta eller komplettera. Detta gör du smidigast genom att mejla Skatteverket, här.

Skatteverket behöver:

  • en kopia på ditt köpeavtal från föregående ägare, 
  • arrendeavtalet mellan dig och föreningen 
  • bostadsarrendekontraktet mellan kommunen och föreningen
    (det intygar rätten till övernattning) 
  • du bör även skicka in en kopia på försäkringsbrevet för stugan

De kan även begära taxeringsvärde på stugan, vilket vi ännu inte i Helsingborg har fått till oss. Ett arbete pågår från Skatteverket/Riksdagens håll. I november 2020 erhöll Styrelsen följande information från Helsingborgs stad som vi kommunicerade och kan läsas här: https://sommarbyntornet.se/fastighetstaxering-diskuteras/.

Vår fastighetsbeteckning för området: Filborna 30:8 (ingen stuga har en egen beteckning)
Bjuvs Mark & Trädgårds organisationsnummer:
556963-5609
Skånes Marktjänsts organisationsnummer: 559281-1755