Aktivitetsdagar 2023

  • 6 maj
  • 3 juni
  • 1 juli
  • 5 augusti
  • 2 september
  • 7 oktober

Vi samlas som vanligt vid klubbstugan klockan 10.00, och avslutar vid samma plats gemensamt klockan 13.00.

I samband med aktivitetsdagarna kommer alltid en gröncontainer dagen innan. Tänk på att det är förbjudet att slänga träd/ och busk-stammar som är mer än 15 cm tjocka. Upptäcks det av NSR så får vi tillägg på fakturan.