Koloniloppis på Sommarbyn Tornet 2024

Söndag 16 juni klockan 11-15

Loppisen hittar ni utanför vår klubbstuga där Tornets kolonister har ställt upp sina stånd. Adressen är Linbastagatan 2-4 och det finns ingen möjlighet till parkering för besökare inne på området.

Blir man sugen så finns det kaffe, kaka samt våffla med sylt och grädde till försäljning.

Välkomna önskar Trivselgruppen på Sommarbyn Tornet!

Aktivitetsdagar 2024

 • 11 maj
 • 8 juni
 • 6 juli
 • 10 augusti
 • 7 september
 • 5 oktober

Vi samlas som vanligt vid klubbstugan klockan 10.00, och avslutar vid samma plats gemensamt klockan 13.00.

Tänk på att det är förbjudet att slänga träd/ och busk-stammar som är mer än 15 cm tjocka. Upptäcks det av NSR så får vi tillägg på fakturan.

Tipsrunda 23 juli

Vi träffas vid dansbanan söndagen den 23/7.

Start och mål mellan klockan 18.00 – 19.00.

Kostnad: 25 kronor/tipskupong

Välkomna önskar Trivselgruppen

Kräftskiva 12 augusti kl. 18.00

Nu är det dags att planera för årets kräftskiva.

Vi träffas vid klubbstugan och det bjuds på underhållning i form av trubadur med musikquiz även ”Open stage” (vi ser fram emot nya talanger.

Var och en tar med egna kräftor samt egen dryck. Det kommer att bjudas på lite tilltugg i form av ost och kex, därför behöver vi veta om du/ni kommer.

Svara senast 5 augusti. (lägg en lapp i brevlådan vid kontoret eller skicka meddelande till Ralf via mail : grahnralf@gmail.com

Varmt välkomna!

Sommarmöte Tornet 2023

Ett traditionsenligt sommarmöte kör vi lördagen 5 augusti. Vi startar ca 13.30 direkt efter avslutad aktivitetsdag.

Hälsningar och välkomna

Mikael/styrelsen

Säsongens aktiviteter 2023

14 maj – Tipsrunda 1
19 maj – Boulesäsongen startar
11 juni – Loppis vid klubbstugan (om tillräckligt intresse)
23 juni – Midsommarfest
23 juli – Tipsrunda 2
12 augusti – Kräftskiva
1 september – Avslutningsfest boule
Spontankvällar med grillning etc

Trivselgruppen återkommer med tider och andra detaljer inför varje aktivitet!

Aktivitetsdagar 2023

 • 6 maj
 • 3 juni
 • 1 juli
 • 5 augusti
 • 2 september
 • 7 oktober

Vi samlas som vanligt vid klubbstugan klockan 10.00, och avslutar vid samma plats gemensamt klockan 13.00.

I samband med aktivitetsdagarna kommer alltid en gröncontainer dagen innan. Tänk på att det är förbjudet att slänga träd/ och busk-stammar som är mer än 15 cm tjocka. Upptäcks det av NSR så får vi tillägg på fakturan.

Årsmöte 2023

Varmt välkomna till Sommarbyn Tornets årsmöte den 4 mars klockan 11.00!

Vi träffas i år i ”stora salen” på Kurirgatan 1, Ringstorp – föranmälan krävs via mejl till hej@sommarbyntornet.se

Dagordning 

 1. Mötets öppnande 
 2. Parentation 
 3. Mötets behöriga utlysande  
 4. Godkännande av dagordning 
 5. Val av ordförande för mötet 
 6. Val av sekreterare för mötet 
 7. Val av två justerare, tillika rösträknare 
 8. Verksamhetsberättelse 
 9. Kassaberättelse 
 10. Revisionsberättelse 
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 13. Disposition av årets resultat
 14. Arvoden åt styrelse och revisorer 
 15. Val av styrelse och suppleanter 
 16. Val av revisorer och suppleanter 
 17. Val av valberedning 
 18. Fastställande av budget och avgifter för kommande år 
 19. Motioner som inkommit i stadgeenlig tid  
 20. Information till kolonister
 21. Mötets avslutande 

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari.

Vid föreningsstämma har varje kolonilott en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. Endast annan medlem eller medlems make/sambo, förälder eller barn får vara biträde eller ombud.

Varmt välkommen hälsar Styrelsen!

Testningen av våra vattenledningar igår visade på att något fortfarande är öppet – eller läcker!

Vi ber er som inte har varit och STÄNGT ERA KULVENTILER att omgående göra det – och de som har ventiler på utsidan att kolla så att de inte frusit sönder!

VI HITTADE EN UTVÄNDIG SOM VAR SÖNDERFRUSEN IGÅR! (den kommer vi att byta – vi tar kontakt med ägaren).

Planen är att öppna vattnet igen på fredag klockan 16.00 och ni som är osäkra på era kulventilers montering bör vara på plats och se över dem då. 
Eventuell vattenläckaSkulle det mot förmodan ske en vattenläcka i stugan – ring till exempel Rörmontören Syd AB som har akutjour dygnet runt, 0708-89 8​1 00 eller liknande firma – Styrelsen har inga kontakter gällande detta.

Varje stig har två avstängningsventiler (1 i början av Tornstigen och 1 i höjd med Centralstigen) för att kunna stänga av vattnet i halva gången. Verktyg för detta hänger utanför styrelsens dörr och SKA återlämnas efter användande.

KALLELSE EXTRA STÄMMA GENOM POSTRÖSTNING ANGÅENDE MOTORDRIVEN BILGRIND

Sedan beslutet togs 2018 om att motorisera vår befintliga bilgrind, så har vi provat CAMIs variant 2019, utan tillräckligt bra resultat pga dålig kvalitét. Vi reklamerade lösningen, och efter det kom allt arbete med förhandlingar kring nytt arrendekontrakt med kommunen, och efter det vårt VA-projekt.

Men nu, är vi redo att ta oss an motoriseringen igen, och vi insåg att mer än halva kolonistugeantalet har bytt ägare sedan beslutet 2018! Därför ger vi er lite bakgrundsinformation igen, samt möjlighet att tycka till i investeringen.

Säkerhet och trygghet

PROBLEM: Genom åren har grinden alltid varit ett gissel, då både svårigheten att stänga den rätt är och har varit en parameter – men också där lathet har fått råda och man har bara lämnat den öppet efter avfärd.

LÖSNING: En motoriserad grind stängs själv efter en viss tid. Tryggt och säkert.


PROBLEM:
Den kan vara krävande för vissa att öppna (och stänga) pga sin tyngd, men också nedsatt rörlighetsförmåga gör det till ett besvärligt moment.

LÖSNING:
Inifrån bilen ringer du upp grindens mobiltelefonnummer, och den öppnar automatiskt. 

Investeringskostnad

Cirka 70 000 kronor inklusive moms, i det ingår allt som behövs för att grinden ska kunna tas i bruk.

Förslaget går ut som poströstning 2021 (kallelse 28 oktober, sista röstningsdag 19 november) därför att försäljningen av Stora Bo gör att vi kan återinföra en tjänst som var väldigt uppskattad under den tid som den tidigare lösningen fanns och fungerade.

Poströstningsdatum och förfarande

Poströstningen måste göras senast den 19 november, därefter räknas resultatet och protokoll förs och resultatet kommuniceras. Kallelsen annonseras på info-tavlor, i vår Facebookgrupp samt via nyhetsbrev.

Formulär för poströstning går ut med e-post till medlemmar, samt kommer att finnas pappersexemplar vid Styrelsens kontor där du också kan lämna din röst i postlådan.

Du kan också skicka in din röst till e-postadressen postrost@sommarbyntornet.se eller skicka via post: Sommarbyn Tornet, c/o Tanja Åman, Engelska gången 5B, 254 51 Helsingborg.