Allmän information i säsong!

Sopsorteringen undermålig!

Vi gillar inte att skälla… men häromdagen så möttes vi av att vår sopsortering var allt annat än sorterad. Vi alla är medlemmar i den här föreningen och det som görs här är för alla var och en till gagn – eller som nu, besvikelse! Ni som har sopor som INTE kan sorteras i befintliga kärl – eller trädgårdsavfall då inte containern är på plats körs till Återvinningen av er själva. Alternativet är såklart att ta med era sopor hem till där ni bor och använda den sorteringen där. Det alternativ som inte är rätt, är att ställa det bredvid våra kärl eller fylla i så mycket att locket inte går att stänga! Kan vi alla hjälpas åt framöver??

Efter skäll ovan kommer information från oss i styrelsen

Kontorstider öppnar torsdagar 18-19 from vecka 17. Under denna tid finns det utrymme för alla möjliga frågor, utkvittering av nycklar, parkeringstillstånd mm – men det är också en tid för kontraktskrivning för er som har sålt en stuga. Välkomna!

(En kontraktskrivning ska dock bokas in med styrelsen i förväg eftersom den nya medlemmen ska godkännas inträde. Läs mer om hur en försäljning och godkännande av medlem går till här.)

Arrende- och driftfakturan skickades ut den 11 april via e-post till er som valt detta leveranssätt. Vi vet sedan tidigare att vissa e-postlådor såsom Hotmail ex gärna slänger vårt mejl i skräpposten. Så kika där innan ni hojtar om att ni inte fått den (tack!).

Besiktning av kolonilotter

En gång på försäsongen och en gång i slutet besiktigas allas kolonilotter så att ni uppfyller de krav vi har från Helsingborgs stad. Om ni är osäkra på vad ni ska efterfölja så finns det att läsa i våra ordningsregler och arrendekontrakt här http://sommarbyntornet.se/medlemsinformation/ordningsregler/.

Nya arrendekontrakt

Nya arrendekontrakt ska skrivas med er alla. Som ni alla säkert vet vid det här laget så är avtalet med kommunen omförhandlat och började gälla den 1 januari i år – därför måste vi även uppdatera de arrendekontrakt som vi (föreningen) har med er enskilda kolonister. Detta kommer vi att återkomma med mer information om framöver – men detta är en liten propå alltså.

Årsmötet uppskjutet tillsvidare

Vad gäller det uppskjutna årsmötet så kommer vi att avvakta ytterligare en månad för att se vart Coronan tänker hitta på (eller FHM) innan vi tar beslut på HUR vi ska genomföra det (vi har lite olika möjliga alternativ). Hoppas ovanstående är tydligt – annars går det bra att skriva till oss.

Vi påminner om gånghastighet

Nu när bommarna har öppnat så vill vi påpeka att det fortfarande är GÅNGHASTIGHET som gäller. Om det inte sköts så kommer vi tyvärr behöva låsa igen – så det är vi tillsammans som kan hjälpas åt att få det här till att fungera! Njut av vårsolen!?

/Styrelsen ???

Hur vi använder parkeringen bäst!

Nu är säsongen officiellt igång i och med vattenöppningen igår, och med det kom också vårt bilparkerande igång!

Vi har låtit en gatuingenjör räkna ut hur vi parkerar allra mest optimalt för den yta vi har. Å så här ska vi göra:

Vinkelparkera på alla ytor FÖRUTOM på de 5 platserna som är i mitten mot träregeln!

Tänk också på att lägga upp ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan för att undvika böter. Om du saknar ett så kan du hämta ut ett nytt på kontoret.

Nytt datum!! Årets vattenöppning blir den 5 april!

Hej allesammans!
Nu har vi tagit beslutet om att flytta fram vattenöppningen till nästa helg – söndagen den 5 april klockan 11.00.

Lite för mycket nattfrost kvarstår för att vi ska chansa.. vattenläckor är aldrig kul.. ta även tillfället att byta kranar inne hos er under denna extravecka om ni vet med er att er kran är gammal. ?

/Styrelsen

Årets arrende- och driftfaktura skickas ut i mitten på april

Vid den här tiden skulle vi haft vårt årsmöte – men så blev det inte. Istället kom Corona och välte allt uppåner. Våren kom nästan av sig och vårt samhälle blöder just nu – vi hoppas innerligt att ni alla håller er på benen!

Vi meddelar – trots uteblivet årsmöte där vi skulle klubbat punkt 18: ”Fastställande av budget och avgifter för kommande år” – att dessa fakturor skickas ut i mitten av april, innehållandes det sedvanliga;

 • Arrendeavgift till kommunen beroende på din tomtstorlek
 • Driftkostnad delad på oss alla
 • Pliktavgiften på 2000 kr (som fås tillbaka i slutet av säsongen om du deltagit 9 timmar under säsongen på våra röjardagar alternativt skött uppgifter efter uppdrag av arbetsledare på annan tid).

Vi återkommer med nytt datum för årsmöte, så fort det känns rimligt.

Snart syns vi i gångarna igen! ?
/Styrelsen

Styrelsen skjuter fram årsmötet pga Coronaviruset

Med anledning av den ökade smittspridningen av nya Coronaviruset COVID-19 har styrelsen idag tagit beslut att skjuta fram årsmötet som skulle hållits den 22 mars.

Mot bakgrund av en stor deltagande riskgrupp (äldre samt multisjuka) blandat med yngre fullt uppe i arbetslivet i större sociala sammanhang på en mindre mötesyta inomhus väljer vi alltså att ställa in det planerade årsmötet. Vi har i dagsläget inget nytt datum utan väljer att invänta utvecklingen framgent och ber att få återkomma.

Vi uppmanar också er till att vara försiktiga, se till att hålla god handhygien och sunt förnuft i kontakt med andra människor. Ingen kan göra allt – men alla kan vi göra något.

Med önskan om att vi alla håller oss friska,

Styrelsen

2020-års årsmöte, välkomna alla Sommarbyn-medlemmar!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Sommarbyn Tornet

Datum: söndagen den 22 mars 2020
Tid: 11:00
Plats: Sankta Anna kyrka församlingslokal, Johan Banérs gata 65, Ringstorp

Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Parentation
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justerare, tillika rösträknare
8 Verksamhetsberättelse
9 Kassaberättelse
10 Revisionsberättelse
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Fastställande av resultat- och balansräkning
13 Disponering av eventuell vist
14 Arvoden åt styrelse och revisorer
15 Val av styrelse och suppleanter
16 Val av revisorer och suppleanter
17 Val av valberedning
18 Fastställande av budget och avgifter för kommande år
19 Motioner som inkommit i stadgeenlig tid
20 Ändring av stadgarna och ordningsreglerna
21 Mötets avslutande

* Information från styrelsen *


Vi bjuder på fika som vanligt!
Varmt välkomna önskar Styrelsen

Om avloppsfrågan – och var vi är just nu

Planen i dagsläget är att spaden sätts i marken efter säsongens slut i höst 2020, och kommer då att vara färdigt, om allt går som det ska, till säsongsöppning våren 2021. Entreprenörer vi träffat beräknar 2-3 månaders projekttid. (vi behöver ta höjd för eventuella frysgrader under vintern då vi inte kan gräva, men som Skånebor har vi i alla fall bra förutsättningar.)

I dagsläget har vi träffat följande entreprenader:

 • Bravida
 • Vidigsson Gräv
 • Rock Entreprenad
 • SVEKAB

NCC har även hört av sig och vill vara med och lämna pris, vi träffas när de återkommit med förslag på datum.

Vi är i läget där vi ska få området projekterat – för att kunna veta exakta förutsättningar, främst just nu vad gäller anslutningspunkt utanför området.. och sedan få en reell offert från tillfrågade entreprenörer.

Därför är det svårt just nu att ge ett riktigt bra svar om kostnad, men ungefärliga-från-höften-priser som entreprenörer pratar om är 30-50 000 för den gemensamma grävningen/materialet i områdets gångar.

Den privata grävningen kommer att stå er fritt att välja om ni vill gräva med egen entreprenör eller anlita den firma som ändå är i gångarna. Den kostnaden beror lite på hur lång sträcka som ska grävas inne på din tomt, men cirkus 10-20 000 kr med inkoppling är väl att vänta som vi har förstått.

Så fort vi har mer information kommer vi att kommunicera ut den! /Styrelsen

Röjardagar 2020

Årets röjardagar är nu bestämda – som vanligt både på ojämna och jämna veckor för att så många som möjligt ska kunna närvara.

Vi ses alltid vid klubbstugan klockan 10.00 för presentation av dagens uppgifter och vilket arbetslag man vill tillhöra. Avslutning med fika klockan 13 när alla saker är uppstädade.

 • 9 maj
 • 13 juni
 • 18 juli + sommarmöte
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • Preliminär vattenavstängning den 31 oktober.

Arrendeavtalet för 2020-2029

Igår tog vi i Styrelsen äntligen beslutet om att godkänna avtalet som Helsingborg Stad och vi har dividerat om sedan tidig vår.. vi går till beslut med känslan att VI HAR INTE KUNNAT GÖRA NÅT MER än vad vi gjort nu. Vi har gjort vårt absolut bästa.

För den som vill tipsa någon som inte har internet, så sitter det nu uppe utskrivet och laminerat på den informationstavlan som är utanför vårt kontor – för läsning där. Den version som finns där är än så länge bara undertecknat av oss, Hbg Stads signatur ska vi ner och få i veckan.

Nu till saken!

Med detta nya avtal som träder ikraft 1 januari 2020 så behöver vi även skriva om avtalens villkor individuellt med er alla. Vi kommer kalla er om ca 6 månader för denna skrivning.

Vad betyder då detta?

Jo, för att vi ska kunna ingå ett nytt arrendekontrakt mellan dig som enskild medlem och föreningen, så behöver det nuvarande kontraktet sägas upp, och verkställs efter 6 månader. Efter de 6 månaderna ska vi sedan skriva ett nytt arrendekontraktet med nya villkor oss emellan, så att det efterföljer det stora kontraktet som vi har gentemot staden. Vi kommer att kalla till denna avtalsskrivning när det är dags – i början av maj 2020.

Vad behöver du göra nu?

Uppsägningen skickas hem till din folkbokföringsadress, där du ska du skriva under ett av exemplaren där du vidimerar att du mottagit och bekräftar uppsägningen, och sedan skickar tillbaks det till oss.

Senast den 2 november 2019 behöver du ha returnerat det i bifogat frankerat kuvert!

TILL SIST!
Du som bor utomlands vintertid behöver genast mejla ekonomi@sommarbyntornet.se din postadress till denna ”semesteradress” så att kassören når dig med snigelposten. Ni som vi redan har nått kan bortse från detta såklart.

Till sistsist… så går hela balunsen upp i Kommunfullmäktige imorgon tisdag den 22 oktober – å det går att följa via webb-TV på helsingborg.se samt via Närradion (99,2 MHz). Det läggs även upp i efterhand där.

Vattenavstängningen flyttad!

NSVA har meddelat att de hämtar vår vattenmätare senare är beräknat, så därför flyttar vi vattenavstängningen till lördagen den 2 november klockan 11.00.

Vi träffas utanför Klubbstugan för att dela upp oss och få uppgifter som ska göras.

Varmt välkomna!

/Styrelsen