LÄGESRAPPORT – SAMT UPPMANING

Vi har kommit in i den förberedande fasen för att sätta spaden i marken på riktigt! Det är spännande och utmanande på samma gång – därför kommer här lite förtydligande kring processen.

Det här önskar vi av dig!

 • VÄNTA tills Bjuvs Mark & Trädgård ringer DIG. Just nu ringer cirka 10 samtal om dagen för att fråga om nästan samma saker. Det gör att deras tid för planering försvinner och allt går långsammare – och hela projektet drabbas.  
   
 • NÄR det är dags för grävning i gångarna kommer Bjuvs Mark & Trädgård att ta kontakt med dig för att stämma av din VA-ritning, antal meter och vilken sträcka du vill ha grävt (vi återkommer snart med vilken ordning vi kommer att gräva i).

Det här jobbar vi med

 • Planering av grävning – vilken gång är bäst att börja i osv.
 • Utsättning av ledningar (pinnar och spray) – först på tomter, sen i gångar när vi stängt för säsongen.
 • Sista besluten av de tekniska bitarna
 • Ekonomi – fakturering, upplägg osv.

VVS-firmans åtagande

Den VVS-firma ni väljer att anlita ska dra rör invändigt i er stuga. Där vattenslangen går in i stugan ska kulventilen monteras på som första anhalt. (Kulventilen lämnas ut från Styrelsen så fort vi har fått den levererad)

VVS-firmans jobb är att se till att ni får kopplat in det ni önskar – vask med vatten och avlopp, vattenklosett, dusch – eller vad ni nu önskar. Detta är helt och hållet ert egna beslut. Det enda vi kommer att besiktiga är att kulventilen är monterad enligt anvisning från oss.

Frågor som uppkommit här är VEM som gör hål i golvet/väggen i stugan.

Svaret är: ni bestämmer själva vem ni vill anlita till detta. Om det är Bjuvs Mark & Trädgård – eller er valda VVS-firma.


Väl mött som vanligt under kontorstider på torsdagar mellan klockan 18-19 med dina frågor – eller mejla hej@sommarbyntornet.se.

/Styrelsen

Här är vi just nu i VA-projektet

Jag känner att det är dags för en liten lägesrapport, inte fler instruktioner just nu – utan bara en status för var vi är i vårt stora VA-projekt!

Jag vill också börja med att skicka ett stort TACK för att ni hänger med och framför allt hänger i! Ni bidrar med frågor som får oss att vara extra skärpta och ihärdiga, ni bidrar med uthämtning/inlämning av era VA-ritningar, ni bidrar med att komma på möten och att mejla till oss när ni har frågor på er kammare!

Ibland känns det motigt, kanske allra mest när vi får till oss rykten som hade kunnat undvikas genom att ta kontakt med oss istället, eller när ni har en dålig dag och fräser åt oss… och detsamma gäller oss! Vi har nog alla haft en såndär dag i det här projektet.. och det ska gudarna veta att det är inte så konstigt!

Men låt oss hänga i hela vägen tillsammans!

I punktform…

 • Nästan alla VA-ritningar inlämnade! (saknar endast 4-5 stycken!)
 • Ledningsdimensioneringen för våra gångar spikas nästa vecka
 • Vi har beställt utsättning av ATS (de som sätter ut pinnar för att markera befintliga elkablar i mark.) Först till alla våra tomter, och sen när vi stängt området görs utsättningen om i gångarna. Vi har inte fått veta när än dock!
 • Kulventilen levereras om ca två veckor
  (för er som har valt att Bjuvs Mark & Trädgård både ska gräva OCH ta sig in i stugan med vatten och avloppsrör så kommer de att sätta ventilen åt er innan VVS-firman tar vid för rördragning invändigt).
 • På fredag har vi avstämningsmöte tillsammans med Bjuvs Mark & Trädgård…
 • … och sen tar vi nästa steg, å nästa..

Summa summarum, på det hela taget är vi helt i fas i projektet tidsmässigt!
Å som vanligt återkommer vi med information när vi har nästa steg att ta.

Rebecka Chytraeus, ordförande

Platsbesök VVS-firmor

Intresset för att anlita den VVS-firma som Bjuvs Mark & Trädgård och Styrelsen först rekommenderade var så stor att de inte räckte till. Så istället har vi tagit kontakt med 3 olika lite större firmor, och vi kommer nästa vecka att erbjuda platsbesök – precis som vi gjorde med grävningen inne på tomt.

Kom klockan 13.00 – fyll i en blankett, vänta i stugan för ett besök den eftermiddagen (fram till 16.00) – eller boka in en annan tid som passar dig genom att ange dina kontaktuppgifter på blanketten.

Följande firmor och platsbesök gäller

 • Onsdagen den 7 oktober klockan 13.00: Strömberg & Andersson
 • Torsdagen den 8 oktober klockan 13.00: BRAVIDA
 • Fredagen den 9 oktober klockan 13.00: Åstorps Rör

Ni väljer själva om det är någon av dessa firmor som ni vill anlita – eller så tar ni kontakt med någon annan. Det som ni väljer att göra invändigt i er stuga är helt och hållet ert egna ansvar och val.

Den besiktning som kommer att göras är på den kulventil som ska sitta invändigt, och först, på inkommande vattenslang. De som valt att bara ha en vattenpost i tomtgräns kommer också att kontrolleras så att inte vatten ändå är indraget i stugan.

Träffa Bjuvs Mark & Trädgård för platsbesök i din koloni

Nu på lördag den 5 september kl 09.00-12.00 eller söndagen den 13 september kl 09.00-12.00 kan du som vill komma till klubbstugan för att träffa Bjuvs Mark & Trädgård. De kommer att ta emot er stugvis inne i klubbstugan, för att sedan gå med er till er koloni och göra ett platsbesök, som sedan ger er en prisbild på den tjänst som ni önskar i VA-indragning.

Vänligen fortsätt ta höjd för att hålla avstånd i Covid-19-tider. Kaffe och bulle kommer att finnas på plats.

Information om vårt vatten- och avloppsprojekt

Projektet fortskrider som planerat! Trots Coronapandemin är vi och leverantörerna redo att sätta skopan i jorden när säsongen stänger, och detta har hänt;

Fyra leverantörer är nu i slutfasen för utvärdering av deras olika anbud. De ska komplettera några punkter denna vecka efter träff med dem vecka 29. Därefter sker urvalet viktat på pris och kvalitet utifrån deras presenterade lösning. 

Sedan bokas tekniskt samrådsmöte tillsammans med NSVA som också har föreslagit förbindelsepunkt för avloppet uppe på stora parkeringen. (Lösningen som är planerad är självfall för hela området ner till boulebanans hörna, där en pumpstation kommer att pumpa upp avloppsvattnet till förbindelsepunkten.)

I samband med nedgrävning av avloppsrör kommer också nya vattenledningar att läggas – samt ny elkabel för belysningen i gångarna där vi också ser över möjligheten att öka antalet lyktstolpar. 

Du som enskild kolonist kommer själv att kunna välja var du vill att ditt avlopp och vatten ska dras in på din tomt – och du kommer själv få ansvara för att indragningssträckan till stugan är rensad från eventuella växter som du vill spara för återplantering efteråt. Mer information om just detta kommer!

Under vintern

Projektet förväntas pågå under den tid som området är stängt under vintern – och under den tiden kommer också området att vara klassat som en byggarbetsplats. Därför tittar vi just nu på en tillsynslösning där en person per gång kan ansvara för tillsyn av stugorna under projektet. Det är en säkerhetsåtgärd som vi måste respektera och dessa personer kommer också att vara loggförd och identifierad för gräventreprenaden.

Förmodligen kommer vi att kunna hålla bestämda öppettider för besök till sin stuga – men det återkommer vi med. Därför kan det vara bra att redan nu fundera på om du vill ta hem något extra denna vintern då inte stugan kommer att vara tillgänglig som vanligt.

Ekonomi

Vår ursprungliga tanke var att föreningen skulle kunna ta ett lån, så att föreningen kunde erbjuda avbetalning till de kolonister som behöver det. Bankerna tyckte tvärtom. Det var faktiskt bara en enda bank som gav ett “låneerbjudande”. Väldigt ofördelaktigt sådant (7.5% ränta, 30-40% kontantinsats och 1-5 års avbetalning).

Vi tycker det är viktigt att ingen ska behöva lämna sin stuga på grund av det ekonomiska – och kommer därför att behöva få en uppfattning från er som absolut inte får ett eget lån eller inte har pengar sparade. Ta då kontakt med oss via ekonomi@sommarbyntornet.se så att vi kan få en överblick i nuläget.

Kostnaden är fördelad såhär;

 1. Gemensam grävningskostnad för gångarna*
 2. Anslutningskostnad NSVA**
 3. Enskild kostnad för grävning och anslutning till den egna stugan***

* Den här summan ser i nuläget ut att bli ca 25 000 kr
** 6 000 kr anslutning stuga och 6 000 kr tomtyteavgift per stuga (totalt 12 000 kr)
*** Summan är beroende på om ni väljer att gräva själv eller anlita entreprenör. (Vid egenentreprenad måste utgiven instruktion följas – besiktning av detta kommer att ske.)

Inbetalningen av ovan punkt 1 och 2 fördelas enligt följande:
20 000 kr per koloni innan den 15 december – och resterande slutsumma (cirka 17 000 kr) förmodligen i slutet av februari. Inbetalningen görs till vårt plusgiro och ska märkas med stigadress i meddelandefältet.

Den totala summan per koloni är ca 37 000 kr och är mycket mindre än det vi först gick ut med, vilket är mycket glädjande. 

FRÅGOR OCH SVAR 

 1. Om vi ansluter oss får vi då installera dusch, wc tvätt/diskmaskin i stugan? Ja
 1. Måste man ansluta för att få behålla vatten till stugan? Ja, om du vill ha kvar vatten indraget i stugan. Alternativet är att bara ha en vattenpost att hämta vatten från ute.
 2. Byter vi även vattenledningar? Ja, nya vattenledningar läggs ner och kommer att få samma ingång som avloppet dvs att de gamla vattenposterna i hörnan av er tomt tas ur bruk helt.
 3. Kommer kommunen kunna nyttja vår indragning av VA? Nej, de rör som vi gräver ner än anpassat för våra gångar och vår förbrukning.
 4. Avtalet med kommunen innebär att OM de säger upp oss år 2029 kommer de att återbetala 30% av vår investering eller max 3 miljoner. 

Vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla men kom gärna förbi oss på vår kontorstid, torsdagar 18-19 för att få mer svar på eventuella frågor.

/Styrelsen

Allmän information i säsong!

Sopsorteringen undermålig!

Vi gillar inte att skälla… men häromdagen så möttes vi av att vår sopsortering var allt annat än sorterad. Vi alla är medlemmar i den här föreningen och det som görs här är för alla var och en till gagn – eller som nu, besvikelse! Ni som har sopor som INTE kan sorteras i befintliga kärl – eller trädgårdsavfall då inte containern är på plats körs till Återvinningen av er själva. Alternativet är såklart att ta med era sopor hem till där ni bor och använda den sorteringen där. Det alternativ som inte är rätt, är att ställa det bredvid våra kärl eller fylla i så mycket att locket inte går att stänga! Kan vi alla hjälpas åt framöver??

Efter skäll ovan kommer information från oss i styrelsen

Kontorstider öppnar torsdagar 18-19 from vecka 17. Under denna tid finns det utrymme för alla möjliga frågor, utkvittering av nycklar, parkeringstillstånd mm – men det är också en tid för kontraktskrivning för er som har sålt en stuga. Välkomna!

(En kontraktskrivning ska dock bokas in med styrelsen i förväg eftersom den nya medlemmen ska godkännas inträde. Läs mer om hur en försäljning och godkännande av medlem går till här.)

Arrende- och driftfakturan skickades ut den 11 april via e-post till er som valt detta leveranssätt. Vi vet sedan tidigare att vissa e-postlådor såsom Hotmail ex gärna slänger vårt mejl i skräpposten. Så kika där innan ni hojtar om att ni inte fått den (tack!).

Besiktning av kolonilotter

En gång på försäsongen och en gång i slutet besiktigas allas kolonilotter så att ni uppfyller de krav vi har från Helsingborgs stad. Om ni är osäkra på vad ni ska efterfölja så finns det att läsa i våra ordningsregler och arrendekontrakt här http://sommarbyntornet.se/medlemsinformation/ordningsregler/.

Nya arrendekontrakt

Nya arrendekontrakt ska skrivas med er alla. Som ni alla säkert vet vid det här laget så är avtalet med kommunen omförhandlat och började gälla den 1 januari i år – därför måste vi även uppdatera de arrendekontrakt som vi (föreningen) har med er enskilda kolonister. Detta kommer vi att återkomma med mer information om framöver – men detta är en liten propå alltså.

Årsmötet uppskjutet tillsvidare

Vad gäller det uppskjutna årsmötet så kommer vi att avvakta ytterligare en månad för att se vart Coronan tänker hitta på (eller FHM) innan vi tar beslut på HUR vi ska genomföra det (vi har lite olika möjliga alternativ). Hoppas ovanstående är tydligt – annars går det bra att skriva till oss.

Vi påminner om gånghastighet

Nu när bommarna har öppnat så vill vi påpeka att det fortfarande är GÅNGHASTIGHET som gäller. Om det inte sköts så kommer vi tyvärr behöva låsa igen – så det är vi tillsammans som kan hjälpas åt att få det här till att fungera! Njut av vårsolen!?

/Styrelsen ???

Hur vi använder parkeringen bäst!

Nu är säsongen officiellt igång i och med vattenöppningen igår, och med det kom också vårt bilparkerande igång!

Vi har låtit en gatuingenjör räkna ut hur vi parkerar allra mest optimalt för den yta vi har. Å så här ska vi göra:

Vinkelparkera på alla ytor FÖRUTOM på de 5 platserna som är i mitten mot träregeln!

Tänk också på att lägga upp ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan för att undvika böter. Om du saknar ett så kan du hämta ut ett nytt på kontoret.

Nytt datum!! Årets vattenöppning blir den 5 april!

Hej allesammans!
Nu har vi tagit beslutet om att flytta fram vattenöppningen till nästa helg – söndagen den 5 april klockan 11.00.

Lite för mycket nattfrost kvarstår för att vi ska chansa.. vattenläckor är aldrig kul.. ta även tillfället att byta kranar inne hos er under denna extravecka om ni vet med er att er kran är gammal. ?

/Styrelsen

Årets arrende- och driftfaktura skickas ut i mitten på april

Vid den här tiden skulle vi haft vårt årsmöte – men så blev det inte. Istället kom Corona och välte allt uppåner. Våren kom nästan av sig och vårt samhälle blöder just nu – vi hoppas innerligt att ni alla håller er på benen!

Vi meddelar – trots uteblivet årsmöte där vi skulle klubbat punkt 18: ”Fastställande av budget och avgifter för kommande år” – att dessa fakturor skickas ut i mitten av april, innehållandes det sedvanliga;

 • Arrendeavgift till kommunen beroende på din tomtstorlek
 • Driftkostnad delad på oss alla
 • Pliktavgiften på 2000 kr (som fås tillbaka i slutet av säsongen om du deltagit 9 timmar under säsongen på våra röjardagar alternativt skött uppgifter efter uppdrag av arbetsledare på annan tid).

Vi återkommer med nytt datum för årsmöte, så fort det känns rimligt.

Snart syns vi i gångarna igen! ?
/Styrelsen