Stadgar, lokala ordningsregler, Information till nya kolonister, bostadsarrendekontrakt & kommunens avtal

STADGAR

Här finns de samlade stadgarna som gäller för Sommarbyn Tornet. Frågor kring dessa besvaras av styrelsen. Läs stadgarna för Sommarbyn Tornet

LOKALA ORDNINGSREGLER

Koloniföreningen har ordningsregler som du som medlem åtar dig att följa i samband med att du skriver arrendekontrakt och blir medlem. Läs ordningsreglerna för Sommarbyn Tornet.

INFORMATION TILL NYA KOLONISTER

Här hittar du viktig detaljinformation att känna till. Information till nya kolonister 

BOSTADSARRENDEKONTRAKT

Det arrendekontrakt du som medlem i föreningen skriver på vid inträde åtar du dig att följa. Du kan få skriftliga propåer när du inte gör det vid våra årliga besiktningar, och om du inte vidtar åtgärder kan du bli utesluten ur föreningen och tvingas sälja din stuga.

KOMMUNENS AVTALSVILLKOR

Den 1 januari 2020 ingick koloniföreningen Sommarbyn Tornet och Helsingborg Stad ett nytt arrendeavtal som löper på 10 år. Den största förändringen gentemot vårt gamla avtal är kravet på inkoppling av kommunalt vatten och avlopp.

Den andra större förändringen är att avtalstiden minskades från 25 år till 10 år efter en lång förhandling. Kommunen åberopar att 5 år är standard för arrendekontrakt, men alla koloniföreningar förlängdes till slut på 10 år.

Läs arrendeavtalet mellan koloniföreningen och Helsingborg Stad.