Styrelsen

Ordförande Rebecka Chytraeus
Vice ordförande Anders Tallberg
Sekreterare Ylva Lindbom
Kassör Linda Nilsson
Suppleant Lisbeth Svensson
Suppleant Christer Kärreberg

Adjungerade ledamöter

Fadil Fazlic
Magnus Hovenberg

Besöksadress

Sommarbyn Tornet
Linbastagatan 2-4
254 56 Helsingborg