Styrelsen

 Ordförande tf Mikael Jacobsen

Kassör Lena Ringdahl

Ledamot  Marie Söderberg
Ledamot  Peter Engemar

Ledamot  tf Agneta Selléus

Suppleant Lisbeth Svensson

Suppleant Krister Kärreberg

Kontakt med Styrelsen

För allmänna frågor hej@sommarbyntornet.se
För ekonomifrågor ekonomi@sommarbyntornet.se

Kontorstid under säsong: torsdagar ojämna veckor mellan klockan 18.00-19.00

Besöksadress

Sommarbyn Tornet
Linbastagatan 2-4
254 56 Helsingborg