Styrelsen

Ordförande Rebecka Chytraeus
Vice ordförande Anders Tallberg
Kassör Tanja Åman
Ledamot Krister Kärreberg
Ledamot Magnus Hovenberg
Suppleant
 Lisbeth Svensson
Suppleant Peter Engemar

Kontakt med Styrelsen

För allmänna frågor hej@sommarbyntornet.se
För ekonomifrågor ekonomi@sommarbyntornet.se

Kontorstid under säsong: torsdagar mellan klockan 18.00-19.00

Besöksadress

Sommarbyn Tornet
Linbastagatan 2-4
254 56 Helsingborg