Frågor & Svar Avloppsprojektet

 • När påbörjas grävningen?
  • I nuläget siktar vi på i slutet av november/början december. Bjuvs Mark & Trädgård kommer att gräva inne på tomter i den stig som de samtidigt gräver i. Schema för vilken ordning kommer att komma.
 • Om jag inte vet hur jag ska dra mina vattenrör och avlopp invändigt – vad gör jag då?
  • Ta kontakt med valfri VVS-firma. Du bestämmer själv vilken standard du vill ha i din stuga. MEN ska du ha vatten in i stugan – måste du ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet för att du måste ha ett anslutet avlopp.
 • Om jag förbereder allt själv invändigt, och drar ut rör genom stugväggen/golvet – kopplar då Bjuvs Mark & Trädgård ihop rören sedan när de lägger dem utvändigt?
  • Ja, om du beställer det från dem.
 • När får vi kulventilen utdelad?
  • Vi har ännu inte bestämt vilken tidpunkt som är bäst, vi återkommer med det.
 • Måste jag använda kulventilen som Bjuvs Mark & Trädgård delar ut?
  • Ja, det är ett beslut som grundar sig i en gemensam struktur för hela området. Vi kommer att besiktiga inför färdigställande.
 • Var ska kulventilen monteras?
  • Precis innanför väggen sätts ventilen på din inkommande vattenslang som en första avstängningsventil till resten av din tomt. Det gör att du själv kan stänga av ALLT ditt egna vatten när du lämnar stugan.
 • Varför har inte varje stuga en egen vattenmätare?
  • Vi är en medlemsförening som delar på alla driftskostnader. (Men dessutom är kostnaden för 154 vattenmätare plus en abonnemangskostnad som tillkommer varje stuga dyrare än att dela på driftskostnaden rakt av. (Vår rörliga kostnad är 103 kr per person/år!)
 • Varifrån räknas avloppsrör/vattenslangen i grävmeter?
  • Från tomtgränsen. Tänk på att räkna in en extra meter för grävdjupet till anslutningen upp i stugan! (Ni som har fått mätt från mitten av gången – har blivit fel, och kommer att justeras i efterhand.) Om du är osäker på att mätningen blivit rätt kan du kontrollera detta med Bjuvs Mark & Trädgård när de tar kontakt med dig inför grävning. (vänligen invänta deras kontakt istället för att ringa dem)
 • När behöver jag lämna in min VA/tomtritning?
  • Senast den 1 oktober. (Ni som känner er villrådiga över rördragningen inne i stugan, följ svar på punkt 1).
 • Är min VA-ritning ristad i sten sedan jag har lämnat in den?
  • Nej, skulle det vara så att ni önskar ändra den innan grävningen är påbörjad så löser vi det.
 • Varför kallar ni det frostfritt när det inte läggs på 1,35 cm djup?
  • Projekteringsfirman och Bjuvs Mark & Trädgård bedömer att sannolikheten inte är så stor att det blir tjälfrysning under 1 meter på detta området. Dessutom är det en kostnadsfråga då grävmassorna som tillkommer djupet måste fraktas bort – och den totala grävningskostnaden hade blivit mycket dyrare.
 • Om det blir svårt att gräva tillräckligt djupt på vissa ställen, vad gör jag då?
  • Du kan antingen isolera rören eller köpa en värmeslinga-sats som finns i fackhandeln. (Om du väljer att installera invändig värmeslinga i vattenröret, se till att den är godkänd för dricksvatten!)
 • Varje stugas anslutning ska anslutas till den stigadress som din stuga är belägen på.
  • Exempelvis: Hyacintstigen 2 ansluts till Hyacintstigen och inte Tornstigen.
 • Kan jag skarva vattenslangen om den blir för kort?
  • Nej du får inte skarva den själv, utan det är behörig entreprenör som utför detta. Du bekostar själv denna skarvning.
 • När ska min tomt VA-besiktigas?
  • Om du har grävt själv (eller använt annan grävfirma än Bjuvs Mark & Trädgård) från tomtgränsen in till stugan ska en besiktning ske INNAN du har fyllt igen gropen där rören ligger. När du fått godkänt kan du lägga tillbaks fyllnadsmassorna. Om du använder Bjuvs Mark & Trädgård för grävning och läggning av rör gör dom besiktningen på plats.
 • Vad händer om jag inte gör enligt instruktionen som kommunicerats?
  • Om din stuga inte godkänns vid VA-besiktningen får du göra om enligt de anvisningar som du får i protokollet. Du står för kostnaden själv.
 • Jag kan det här med VA – och därför vill jag ha extra finesser på min tomt, får jag det?
  • Efter godkännande av Styrelsen behöver du rita in dina extra tillägg på din VA-ritning. Du bekostar dina tillägg själv, både inköp och drift.