Lägesrapport VA 26 januari 2021

Dräneringen av Oxelstigen är försenad på grund av att kommunens dagvattensystem inte leder bort vårt vatten.

Det har gjort att vattennivån på vårt område är extremt hög – felanmälan är gjord och kommunens upphandlade entreprenör Green har ärendet just nu.

Att kommunens interna nät inte fungerar för vår vattenbortförsel har nu skapat stora problem, och nu står vi inför ett läge där vi ber er som har kolonistugor som brukar att vara vattendrabbade att kontrollera eventuella egendomsskador som kan ha uppkommit med senaste veckans problem. Generellt kan vi se att det främst gäller stugor i nedre delen av området, mot boulebanan.

  1. Dokumentera genom att fota det som är vattenskadat för att du ska kunna anmäla detta i första hand till ditt försäkringsbolag. 
     
  2. Mejla sedan till oss på hej@sommarbyntornet.se och ange stigadress samt vilken typ av skada din tomt/stuga har åsamkats.
     
  3. Styrelsen ställer krav på ersättning till kommunen för övriga kostnader i projektet som uppkommit genom den igensatta dagvattenledningen.

/Styrelsen