Del 2 – Information om tomtgrävning

Du som enskild kolonist kommer själv att kunna välja var du vill att ditt avlopp och vatten ska dras in på din tomt från den stig din stuga har adress på – och du kommer själv få ansvara för att grävsträckan till stugan är rensad från eventuella växter som du vill spara för återplantering. Ett tips är att plantera ner dina växter i ditt trädgårdsland där de kan stå över vintern. 

Såhär går du tillväga:

 1. På en kontorstid hämtar du en ritning av din tomt.
 2. På denna ritning markerar du dina tilltänkta VA-ledningars nedgrävning enligt följande:
  • Du behöver ha två indragningar i stugan, markera AVLOPPETS INDRAGNING med prickar – och VATTNETS INDRAGNING med snedstreck. Tänk på att du endast kan utgå från en (1) punkt i din tomtgräns, så behöver du skilja på dina inkopplingar är du tvungen att gräva mer inne på din tomt.
  • Markera ut LÄNGDEN i meter som din uppmärkta vattenledning kommer att bli. (det är den längden vattenslang som gräventreprenaden kommer att lämna vid din tomtgräns. Om du har mätt för kort – får du bekosta arbetet med att helsvetsa en skarv, vilket krävs av NSVA. 

   Vattenledningen MÅSTE gå direkt in i stugan där medföljande kulventil monteras (hämtas hos Styrelsen), därefter kan du planera själv hur ditt vattensystem ska se ut. Anledningen är att du ska kunna stänga av HELA din tomt från vattenflöde vid en eventuell läcka.
  • När du har bestämt dig för din grävningssträcka på din tomt, kan du börja gräva enligt grävinstruktionen. Det är en god idé att påbörja det redan nu – så är mycket förberett till våren då vi alla vill vara igång med nya anslutningen.
  • Besiktning kommer att ske av allas tomtgrävningar – så ingen får fylla igen den grävning som är gjord innan du har fått ett OK av gräventreprenören. Använder du dig av en inhyrd entreprenör ska denne ha fått grävinstruktionen från Styrelsen.


👷💦 Är du osäker på hur du ska göra med din indragning rekommenderar vi att du tar kontakt med en VVS-firma som kan komma och göra ett förslag åt dig. 

Vi uppmanar också er att tänka långsiktigt – vi vet inte om vi kommer att få vintervatten i framtiden – men planera som om det skulle kunna bli det dvs eventuell ändring av planlösning invändigt för en mer permanent toalett/kökslösning, om du ändå gått i de tankarna.

Ladda hem PDF med denna information.