Del 1 – informationen om vårt vatten- och avloppsprojekt

Projektet fortskrider som planerat! Trots Coronapandemin är vi och leverantörerna redo att sätta skopan i jorden när säsongen stänger, och detta har hänt;

Fyra leverantörer är nu i slutfasen för utvärdering av deras olika anbud. De ska komplettera några punkter denna vecka efter träff med dem vecka 29. Därefter sker urvalet viktat på pris och kvalitet utifrån deras presenterade lösning.

Sedan bokas tekniskt samrådsmöte tillsammans med NSVA som också har föreslagit förbindelsepunkt för avloppet uppe på stora parkeringen. (Lösningen som är planerad är självfall för hela området ner till boulebanans hörna, där en pumpstation kommer att pumpa upp avloppsvattnet till förbindelsepunkten.)

I samband med nedgrävning av avloppsrör kommer också nya vattenledningar att läggas – samt ny elkabel för belysningen i gångarna där vi också ser över möjligheten att öka antalet lyktstolpar.

Du som enskild kolonist kommer själv att kunna välja var du vill att ditt avlopp och vatten ska dras in på din tomt – och du kommer själv få ansvara för att indragningssträckan till stugan är rensad från eventuella växter som du vill spara för återplantering efteråt. Mer information om just detta kommer!

UNDER VINTERN

Projektet förväntas pågå under den tid som området är stängt under vintern – och under den tiden kommer också området att vara klassat som en byggarbetsplats. Därför tittar vi just nu på en tillsynslösning där en person per gång kan ansvara för tillsyn av stugorna under projektet. Det är en säkerhetsåtgärd som vi måste respektera och dessa personer kommer också att vara loggförd och identifierad för gräventreprenaden. Förmodligen kommer vi att kunna hålla bestämda öppettider för besök till sin stuga – men det återkommer vi med. Därför kan det vara bra att redan nu fundera på om du vill ta hem något extra denna vintern då inte stugan kommer att vara tillgänglig som vanligt.

EKONOMI

Vår ursprungliga tanke var att föreningen skulle kunna ta ett lån, så att föreningen kunde erbjuda avbetalning till de kolonister som behöver det. Bankerna tyckte tvärtom. Det var faktiskt bara en enda bank som gav ett “låneerbjudande”. Väldigt ofördelaktigt sådant (7.5% ränta, 30-40% kontantinsats och 1-5 års avbetalning).

Vi tycker det är viktigt att ingen ska behöva lämna sin stuga på grund av det ekonomiska – och kommer därför att behöva få en uppfattning från er som absolut inte får ett eget lån eller inte har pengar sparade. Ta då kontakt med oss via ekonomi@sommarbyntornet.se så att vi kan få en överblick i nuläget.

KOSTNADEN ÄR FÖRDELAD SÅHÄR;

1) Gemensam grävningskostnad för gångarna*

2) Anslutningskostnad NSVA**

3) Enskild kostnad för grävning och anslutning till den egna stugan***

* Den här summan ser i nuläget ut att bli ca 25 000 kr

** 6 000 kr anslutning stuga och 6 000 kr tomtyteavgift per stuga (totalt 12 000 kr)

*** Summan är beroende på om ni väljer att gräva själv eller anlita entreprenör. (Vid egenentreprenad måste utgiven instruktion följas – besiktning av detta kommer att ske.)

Inbetalningen av ovan punkt 1 och 2 fördelas enligt följande: 

20 000 kr per koloni innan den 15 december – och resterande slutsumma (cirka 17 000 kr) förmodligen i slutet av februari. Inbetalningen görs till vårt plusgiro och ska märkas med stigadress i meddelandefältet.

Den totala summan per koloni är ca 37 000 kr och är mycket mindre än det vi först gick ut med, vilket är mycket glädjande.

FRÅGOR OCH SVAR

  • Om vi ansluter oss får vi då installera dusch, wc tvätt/diskmaskin i stugan? Ja
  • Måste man ansluta för att få behålla vatten till stugan? Ja, om du vill ha kvar vatten indraget i stugan. Alternativet är att bara ha en vattenpost att hämta vatten från ute.
  • Byter vi även vattenledningar? Ja, nya vattenledningar läggs ner och kommer att få samma ingång som avloppet dvs att de gamla vattenposterna i hörnan av er tomt tas ur bruk helt.
  • Kommer kommunen kunna nyttja vår indragning av VA? Nej, de rör som vi gräver ner än anpassat för våra gångar och vår förbrukning.
  • Avtalet med kommunen innebär att OM de säger upp oss år 2029 kommer de att återbetala 30% av vår investering eller max 3 miljoner.

Vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla men kom gärna förbi oss på vår kontorstid, torsdagar 18-19 för att få mer svar på eventuella frågor.

/Styrelsen