Regler för skötsel av grönytor

ODLAD YTA

Enligt direktiv från markägaren (Helsingborgs stad) ska minst 30 % av kolonilottens areal vara odlingsareal och får inte bestå av byggnader, gräsmatta, trädäck och grusade eller stenlagda ytor.

BUSKAR OCH TRÄD

Buskar får inte hänga över staketet. Häckar får ha en höjd av max 1,60 meter. Träd ska hållas inom en rimlig höjd.

GÅNGEN

Varje koloniägare ansvarar för att halva gången utanför egna tomten hålls ogräsfri. Föreningen tillhandahåller grus till gången.

STAKETEN

Koloniägaren ska olja staketen runt kolonilotten vart tredje år. Föreningen tillhandahåller olja.

Täta din grund och kryphål

Vi har många kaniner och råttor i området som gärna kryper in under våra stugor under vintern. Du skall därför se till att din stuga, förråd och trädäck är tätade med nät eller annat material så att kaniner och andra smådjur ej kan ta skydd här.

Bensindrivna maskiner

Tänk på att det är förbjudet att använda sig av bensindrivna gräsklippare och dylikt. Eldrivet går bra.

Husdjur

Husdjur får ej springa lösa på området utanför den egna tomten, gäller både hund och katt. Att du plockar upp efter djuret när de har bajsat är självklart.