Grävinstruktion för vatten och avlopp på den enskilda kolonitomten

VATTEN

  1.  Vid din tomtgräns lämnas en så lång vattenledning (PEM Ø 25 mm) som det krävs för att nå den punkt i stugan där vattnet ska dras in. Denna längd ska meddelas till Styrelsen via den ritning som kommer att delas ut. Huvudavstängning i form av en kulventil ska monteras direkt innanför vägg (kulventilen får du av Styrelsen och alla måste använda denna).

    Djupet på servisen vid din tomtgräns läggs 0,9 – 1,1 m under markytan, och både vattenledningen och avloppsröret läggs på samma grävdjup, se nedan.

AVLOPP

  1. Avloppsledningen läggs fram till din tomgräns. Denna ledning (PP Ø 110 mm) på din tomt ingår inte, men kan antingen köpas av Bjuvs Mark & Trädgård eller annan fackhandel i ovan nämnda dimension.
  2. Grävningen på din tomt ska vara ca 1,0 m djupt och avloppsledningen måste läggas med ett fall ut mot stigen om 5 – 10 mm per meter. Schaktbotten måste vara helt stenfri för att undvika sönderskavd ledning.

Innan gropen återfylls ska den godkännas av Styrelsen

  1. Rören skyddstäcks med befintliga stenfria massor, eller ny grus med storlek 0-8 mm.
  2. Schaktet återfylls sedan med befintliga massor.
  3. Om du inte kan nå läggningsdjupet om ca 1,0 m (p.g.a. för trångt mellan stugor eller andra orsaker) så måste rören isoleras med minst 200 mm tjock cellplast, och med en bredd om minst 500 mm. Läggningsdjupet måste också uppnå minst 500 mm.

OBS! Inget dag- eller dränvatten får kopplas till avloppsledningen!
Detta medför vite till dig från NSVA.

Ladda hem denna grävinstruktion som PDF.