Att bli medlem

Att bli kolonimedlem i sommarbyn tornet

När du går i tankar om att köpa en koloni på Sommarbyn Tornet behöver du först ansöka om medlemskap hos styrelsen. Det gör du i samband med att du är på gång att köpa en stuga så att du vet att du uppfyller de kriterier som krävs. Läs igenom våra stadgar så att du är väl medveten om både rättigheter och skyldigheter som medlem i Sommarbyn Tornets koloniförening.

BLANKETT: Ansökan om medlemskap

Efter godkännande om medlemskap kan du och säljaren göra upp er affär. Den här biten sköter ni helt själva.

Därefter skriver du som köpare ett arrendeavtal med Sommarbyn Tornets koloniförening. Detta görs i samband med överlämning av föreningens allmänna nycklar från säljaren (grindsnyckel samt toalettnyckel), parkeringstillstånd om säljaren har haft ett, annars kan du få ett nytt. Du får också en introduktion av någon eller några av oss i styrelsen kring våra stadgar, arrendevillkor gentemot staden samt ordningsregler.

KONTORSTID
Under säsongen mellan klockan 18.00-19.00 finns vi på plats på kontoret för frågor, arrendekontraktskrivning, synpunkter osv. Vid arrendekontraktskrivning behöver du ha bestämt detta med oss innan, eftersom vi behöver vara två som är med från styrelsen.

Kontoret ligger i anslutning till klubbstugan, med ingång från gaveln.

Vintersäsongen så måste man boka tid med Styrelsen för arrendekontraktskrivning eftersom ingen kontorstid finns då.