Att bli medlem

Att bli kolonimedlem i sommarbyn tornet

När du går i tankar om att köpa en koloni på Sommarbyn Tornet behöver du först ansöka om medlemskap hos styrelsen. Det gör du i samband med att du är på gång att köpa en stuga så att du vet att du uppfyller de kriterier som krävs. Läs igenom våra stadgar så att du är väl medveten om både rättigheter och skyldigheter som medlem i Sommarbyn Tornets koloniförening.

  1. Till medlemsansökan ska bifogas ett personbevis för folkbokföringsadress samt ett oöppnat kuvert med utdrag ur brottsregistret.Personbevis beställer ni här och väljer rubriken ”Adress”. Utdrag ur belastningsregistret beställer ni här och väljer rubriken ”Arbetsgivare”.Inträdesavgiften är 1 750 kronor och faktureras efter tillträde.
  2. Efter godkännande om medlemskap kan du och säljaren göra upp er ekonomiska affär som ni sköter ni helt själva. I samband med tillträde sker överlämning av föreningens allmänna nycklar från säljaren (grindnyckel samt toalettnyckel), parkeringstillstånd om säljaren har haft ett, annars kan du få ett nytt av Styrelsen.
  3. Därefter skriver du som köpare ett arrendeavtal med Sommarbyn Tornets koloniförening.  Du får också en introduktion av oss i styrelsen kring föreningen, våra stadgar, arrendevillkor gentemot staden samt ordningsregler.

BLANKETT: Ansökan om medlemskap

KONTAKT:

Under säsongen svarar vi på allmänna frågor, arrendekontraktskrivning, synpunkter osv. via mail  hej@sommarbyntornet.se

Vid arrendekontraktskrivning behöver du ha bestämt detta med oss innan, eftersom vi behöver vara två som är med från styrelsen. Kontraktskrivning sker på kontoret som  ligger i anslutning till klubbstugan, med ingång från gaveln.