Lägesrapport VA-projektet 13 februari

I dagarna riktas en reklamation/skadeanmälan och krav gentemot kommunen för våra skador och eventuella merkostnader i vårt VA-projekt till följd av det stopp i kommunens intilliggande dagvattensystem med dräneringsrör åsamkat oss.

Vi har valt att anlita ombud för att företräda föreningen i detta fall då Styrelsen inte känner sig tillräckliga att framföra sin sak själva gentemot kommunens jurister.Hur detta påverkar själva genomförandet av grävningarna vet vi inte riktigt omfattningen än – men att vi skulle vara färdiga på utsatt tid till 1 april är nog inte särskilt troligt.

Vi jobbar därför redan med en plan B, för att inte stå handfallna när kolonilusten slår till i början av april. Den planen är att koppla in den nya vattenmätaren med slang från parkeringen där nya vattenmätarbrunnen ska anläggas för att förse toalett/duschbyggnaden, klubbstugan samt tvättstugan med fungerande vatten och avlopp (vi har fått klartecken från NSVA).Därtill kan vi också sätta ut stora vattenbehållare i området för att hämta bevattningsvatten till koloniträdgårdarna.

I övrigt så kan vi räkna med att hela denna säsongen är stängd för biltrafik – och det är för att den nygrävda marken ska få sätta sig i lugn och ro utan att vi belastar de nyanlagda gångarna så att det nya systemet ska få en bra start utan förskjutningar av rör och slangar. Eventuella sättningar under säsongen vid upptorkning fylls på med material ovanifrån.Vi jobbar även här på en lösning att använda trädgårdstraktorn med bilsläp för att hjälpa de som behöver stora leveranser utkörda till sin stuga.*

Ja, detta blir ett speciellt koloniår må vi säga!🌷💚🏡
Men, vi behöver göra rätt saker nu för att kunna leva länge med ett bra system, till rätt pengar – och om vi zoomar ut från nulägesperspektivet så är det här ett år av investeringar i tid, tålamod och pengar som sedan enbart ökar för oss alla i värde framgent!

*Bjuvs Mark & Trädgård AB har kommit med förslaget att vi kan göra beställningar av material såsom planteringsjord, singel, gatsten osv via dem som de kan köra ut redan nu så att allt “pysselmaterial” kan vara på plats när vi sedan inte kan köra in i gångarna. Mer information om detta kommer snart!

Årsmötet skjuts framåt

Eftersom vi fortfarande har svårt att samlas fysiskt så skjuter vi fram årsmötet till juni med förhoppning om att kunna ses då!

I enkäten som skickades ut till er röstade totalt 102 stycken och med utfallet om 66,7% för att skjuta fram årsmötet. Därför beslutade Styrelsen att skjuta fram årsmötet till juni med förhoppning om att kunna samlas ute – och om inte så antar vi att det blir ytterligare en poströstning vi har framför oss. Men det tar vi då!

Njut vintersolen som idag lyser starkt – och ser ut att göra även över helgen! 🌞🌞🌞

/Styrelsen

Lägesrapport 2 februari

Proppen är löst – en brunn på kommunens sida var helt igensatt

Det har gjort att vattennivån på vårt område är / och har varit extremt hög förmodligen under en längre tid – felanmälan gjordes den 22 januari och kommunens upphandlade entreprenör Green har letat sig fram genom området, och den 28 januari hittade dem stoppet, 80 meter ut i deras park. En dryg meter av rötter som fått tid på sig att korka igen röret fick dras upp. Se bild nedan. Efter att den kom loss kunde Green höra hur det började spotta och gurgla i vår brunn – och vattnet forsade ut!

Dessvärre har mycket massor blivit så blöta att de inte kan användas för att ”hölja grop” med som först räknat med – och vi återkommer med mer information så fort vi kan om vad som händer nu i VA-projektet i och med att vi gör en skadeanmälan mot kommunen. 

Vi påminner därför om att du/ni ska ta er till er stuga för att leta reda på eventuella vattenskador i grunden/upp i bjälklag. Det är viktigt att vi dokumenterar alla skador med foto inför försäkringar och skadeanmälan.

Vi vill gärna att ni hör av er med ett mejl till hej@sommarbyntornet.se om ni har upptäckt en skada på er stuga.

Håll i och håll ut! ♡ /Styrelsen

Lägesrapport VA 26 januari 2021

Dräneringen av Oxelstigen är försenad på grund av att kommunens dagvattensystem inte leder bort vårt vatten.

Det har gjort att vattennivån på vårt område är extremt hög – felanmälan är gjord och kommunens upphandlade entreprenör Green har ärendet just nu.

Att kommunens interna nät inte fungerar för vår vattenbortförsel har nu skapat stora problem, och nu står vi inför ett läge där vi ber er som har kolonistugor som brukar att vara vattendrabbade att kontrollera eventuella egendomsskador som kan ha uppkommit med senaste veckans problem. Generellt kan vi se att det främst gäller stugor i nedre delen av området, mot boulebanan.

 1. Dokumentera genom att fota det som är vattenskadat för att du ska kunna anmäla detta i första hand till ditt försäkringsbolag. 
   
 2. Mejla sedan till oss på hej@sommarbyntornet.se och ange stigadress samt vilken typ av skada din tomt/stuga har åsamkats.
   
 3. Styrelsen ställer krav på ersättning till kommunen för övriga kostnader i projektet som uppkommit genom den igensatta dagvattenledningen.

/Styrelsen

VID AVSLAG PÅ ROT-AVDRAG KAN DU KOMPLETTERA FÖR ATT OMPRÖVA BESLUTET

När du äger en byggnad på arrenderad mark eller en kolonilott kan du behöva komplettera din ROT-avdragsansökan. Ange alltid ditt personnummer och dina kontaktuppgifter samt utförarens organisationsnummer. Beskriv vad det är du vill rätta eller komplettera. Detta gör du smidigast genom att mejla Skatteverket, här.

Skatteverket behöver:

 • en kopia på ditt köpeavtal från föregående ägare, 
 • arrendeavtalet mellan dig och föreningen 
 • bostadsarrendekontraktet mellan kommunen och föreningen
  (det intygar rätten till övernattning) 
 • du bör även skicka in en kopia på försäkringsbrevet för stugan

De kan även begära taxeringsvärde på stugan, vilket vi ännu inte i Helsingborg har fått till oss. Ett arbete pågår från Skatteverket/Riksdagens håll. I november 2020 erhöll Styrelsen följande information från Helsingborgs stad som vi kommunicerade och kan läsas här: https://sommarbyntornet.se/fastighetstaxering-diskuteras/.

Vår fastighetsbeteckning för området: Filborna 30:8 (ingen stuga har en egen beteckning)
Bjuvs Mark & Trädgårds organisationsnummer: 556963-5609

Grävningarna sker nu enbart till tomter pga regnmängden!

Hej allesammans!
Den minst sagt ymniga nederbörden gör att vi behöver ställa om grävplanen lite! Istället för att gräva i både gång och ta förbipasserande tomter så måste vi ställa om till att enbart gräva tomterna nu tills blötan dragit undan.Bjuvs Mark & Trädgård kommer därför att kontakta er som står på tur – och det kan alltså nu innebära att grävningen sker samma dag som kontakten – på grund av denna ändringen.

Bjuvs Mark & Trädgård har ju era VA-ritningar och kommer att utgå från dessa som planerat.

/Rebecka

Lägesrapport 18 december

Status på vår grävning!

Snart två veckor in i projektet – och följande har hänt hittills:

Vi påbörjade grävningen längst ner mot boulebanan på Oxelstigen, där nere är området som allra mest blött, och årstiden gav också ifrån sig mycket vatten uppifrån som gjorde att uppgrävda massor tenderade att rasa in lite grann vilket upptog lite extra tid.

Vi hittade också (väldigt) gamla dräneringsrör, som inte hade något klart utlopp, och dessa tror vi komma från stugor uppåt respektive stig. Vi har redan före projektstart pratat om att vi kanske kommer att behöva dränera om här nere – och med grävningen som gjorts så kan vi konstatera att detta kommer vi att göra när övrig grävning är gjord.

I Oxelstigen som snart är färdig ligger nu den nya huvudavloppsledningen, elrör som ska koppla igång pumpstationen samt spolbrunnar och tillsynsbrunnar.

Vår huvudvattenledning är nu också nedlagd i Centralstigen genom borrning från Rosenstigen till Syrenstigen! En finfin teknik om markförutsättningarna är såpass bra som våra.

PÅ MÅNDAG KOMMER ARBETET ATT RÖRA SIG FRÅN OXELSTIGEN OCH TA SIG UPP I SYRENSTIGEN!

De allra första tomtgrävningarna kommer således också att påbörjas – så ni allra längst ner i Syrenstigen kommer att få ett samtal från Niklas på Bjuvs Mark & Trädgård – där ni stämmer av er VA-ritning. Eftersom dessa är de allra första tomtgrävningarna kommer vi först därefter att veta i vilken takt vi tar oss fram.

Spännande! Fortsättning följer…!

Vi vill också påminna om att ni som renoverar i era stugor – eller har inhyrd firma – INTE blockerar gångarna med att ha ståendes bilar.. vilket har skett nu. Så lämna av – och lämna gången, tack!

Kommunen om förlängd boendetid

Rörande förlängd övernattningsperiod

Det är onekligen mycket speciella tider just nu. 

MEX kommer inte att utöva någon tillsyn avseende denna frågan i avtalet under höst/vinter i år.

Vi lägger, på samma sätt som SAMO, ingen värdering i huruvida det ger några effekter kring smittspridning.

Vi vill också uppmärksamma er på att vårt besked enligt ovan, kan komma att justeras om det framkommer några andra aspekter.

SAMO har inget emot förlängt boende i kolonistugor men huruvida det minskar smittspridning kan de inte bedöma. 

Med vänlig hälsning 

Pia Anderberg, MEX

Fastighetstaxering diskuteras

Vi mottog mejl från kommunens Pia Anderberg (Mark- och exploatering) med information om att Skatteverket börjat granska ”småhus på ofri grund” som en möjlig beskattning. Diskussionen ligger just nu mellan kommunen och Skatteverket – och vi ska inte göra någonting förrän vi har fått mer besked av kommunen. Såhär lyder mejlet:

Rörande fastighetsavgift

Under 2020-2021 är det fastighetstaxeringar för småhus som Skatteverket har lagt fokus på.

I samband med detta har bland annat koloniområdena i staden granskats och byggnaderna ska enligt Skatteverket taxeras som småhus på ofri grund om de har ett byggnadsvärde på över 50 000:-.

Staden har i år, i samband med detta arbete, fått information om att koloniområdena ligger felaktigt taxerade, och korrekta uppgifter har begärts in.

Vi har agerat med begäran om rättning samt justering för områdena, och framfört att stugorna inte är att anse som bostad då det endast finns sommarvatten, övernattning endast får ske under vissa perioder, att områdena ska vara tillgängliga för allmänheten och att minst 30 % ska vara odlad yta.

Eftersom taxeringarna skulle in nu i början på november, vill vi informera om detta redan nu.

Ett fastställt taxeringsvärde/fastighetsavgift ska vara klart i juni 2021 för varje område. Så snart vi får respons på vår begäran kommer vi kontakta den aktuella föreningen.

Lägesrapport 19 november

I senaste lägesrapporten för 3 veckor sedan hade vi tagit beslut om att stänga bommar för biltrafik den 7 november – det har vi reviderat. De kommer att vara öppna ända fram tills Bjuvs Mark & Trädgård har etablerat sig på området dvs slutet av november/början december. Så än finns det tid för er som behöver köra in material eller dylikt!

Vi berättade också om att vi skulle få besked om vilken grävordning våra stigar skulle få – och det har vi inte gått ut med, men i början av nästa vecka ska det äntligen bestämmas!

Ekonomi

Den första fakturan om 20 000 kr har skickats ut till er – och några av er har undrat över om vi betalar i förskott till Bjuvs Mark & Trädgård. Det gör vi INTE. Vårt avtal är upplagt med betalningsföreläggande efter prestation. Det som vi hittills har betalat är projektering 106 500 kr samt för kulventilerna 17 000 kr inklusive moms. Dessa två poster har Bjuvs Mark & Trädgård lagt ut för i förtid – och de har nu fått betalt för dessa.

När de har etablerat sig på området med lastare, grävare, vagnar, bodar, lagt upp fyllnadsmassor etc. kommer vi att få en faktura om etableringskostnad eftersom det är förenat med kostnader. Allt enligt vårt avtal – och inget extra därutöver. Efter grävningen är påbörjad fakturerar de efter hur långt de har kommit var 14e dag.

Det ENDA som kan göra att vi får betala mer är OM vi stöter på någonting i marken vid grävning som skapar komplikationer. Så kallade ”hinder i mark”. Det kan då krävas åtgärder som varken vi eller Bjuvs Mark & Trädgård kunde ta höjd för och detta är inskrivet i avtalet med givna timpriser. Hinder i mark kan vara berggrund, stora gamla deponimassor som kräver utgrävning etc. men eftersom vår mark har varit jordbruksmark tidigare förväntas vi inte stöta på något sådant. *fingers crossed* 🙂

Anslutningskostnad och förbindelsepunkt

Jag är också mycket glad över att kunna berätta om att den förhandling med NSVA som pågått i nästan 6 månader – är avklarad. Till vår fördel!

De vill anlägga vår nya förbindelsepunkt nu i år – medan vi ville ha den så nära säsongsstart som möjligt. Varför det? Jo, NSVA fakturerar hela kostnaden för förbindelsepunkt, anslutningskostnad och tomtyteavgift så fort deras arbete är avklarat. Dvs november 2020. Det skulle innebära att vi skulle fått en faktura på 2,2 miljoner kronor i år för något som vi inte kunde ha nytta av förrän 1 april.

Överenskommelsen blev att de gräver nu och gör klart allt, men ställer inte ut fakturan förrän i slutet av januari – med 60 (!) dagars betalningsvillkor. Dessutom till 2020 års VA-taxa! Jag är mycket glad över detta!

Ni har säkert sett att det pågår ett arbete mitt i gatan i infarten vid Linbastagatan – det är till oss och vår nya förbindelsepunkt! NSVAs anläggare trodde i går att de kan vara klara ute i gatan i början av nästa vecka, sedan ska de gräva sig igenom hela Brytstugans parkering ner till vår där själva anslutningspunkten blir till (förbindelsepunkt).