Fastighetstaxering diskuteras

Vi mottog mejl från kommunens Pia Anderberg (Mark- och exploatering) med information om att Skatteverket börjat granska ”småhus på ofri grund” som en möjlig beskattning. Diskussionen ligger just nu mellan kommunen och Skatteverket – och vi ska inte göra någonting förrän vi har fått mer besked av kommunen. Såhär lyder mejlet:

Rörande fastighetsavgift

Under 2020-2021 är det fastighetstaxeringar för småhus som Skatteverket har lagt fokus på.

I samband med detta har bland annat koloniområdena i staden granskats och byggnaderna ska enligt Skatteverket taxeras som småhus på ofri grund om de har ett byggnadsvärde på över 50 000:-.

Staden har i år, i samband med detta arbete, fått information om att koloniområdena ligger felaktigt taxerade, och korrekta uppgifter har begärts in.

Vi har agerat med begäran om rättning samt justering för områdena, och framfört att stugorna inte är att anse som bostad då det endast finns sommarvatten, övernattning endast får ske under vissa perioder, att områdena ska vara tillgängliga för allmänheten och att minst 30 % ska vara odlad yta.

Eftersom taxeringarna skulle in nu i början på november, vill vi informera om detta redan nu.

Ett fastställt taxeringsvärde/fastighetsavgift ska vara klart i juni 2021 för varje område. Så snart vi får respons på vår begäran kommer vi kontakta den aktuella föreningen.