Aktivitetsdagar 2024

  • 11 maj
  • 8 juni
  • 6 juli
  • 10 augusti
  • 7 september
  • 5 oktober

Vi samlas som vanligt vid klubbstugan klockan 10.00, och avslutar vid samma plats gemensamt klockan 13.00.

Tänk på att det är förbjudet att slänga träd/ och busk-stammar som är mer än 15 cm tjocka. Upptäcks det av NSR så får vi tillägg på fakturan.