Rapportering och intygande INSTALLATION AV KULVENTIL SAMT AVLOPPSRÖR

Inför färdigställandet av vatten- och avloppssystemet måste systemet provtryckas samt tas prover på vattenkvaliteten. Det kan inte göras innan ALLAS kulventiler är fackmannamässigt monterade samt avloppsrör antingen kopplade till vask eller satt lock på.

Denna blankett är därför ett intyg från dig/er där ni ger garanti på att ni är färdiga med monteringen. Talongen skickas till hej@sommarbyntornet.se eller lämnas i brevlådan vid kontoret senast den 20 maj 2021 (de som ännu inte har fått sina tomter grävda vid detta datum har dispens).

Om du inte lämnar in blanketten kan du komma att bli debiterad för att inte ha färdigställt din stuga och vi måste anlita VVSare för att säkerställa installationen efter överenskommelse om tillträde till din stuga. Debiteringen kommer att ske efter gällande normal branschtaxa per timme. 

Kulventilen ska monteras fackmannamässigt enligt det produktblad som tidigare gått ut och som finns uppsatt i informationstavlorna alternativt på vår webbplats. Kulventilen måste också som kommunicerat sitta på insidan av er stuga som första anhalt på vattenslangen. Om så inte följs blir er installation inte godkänd.

Risken med en felaktigt monterad kulventil kan generera stora vattenskador i din stuga, så överväg din fackkunskap/auktoriserad VVSare.

Vänligen Styrelsen