Tidslinje kommunalt VA

DETTA HAR HÄNT

2012 utför kommunen en enkät om förbrukning av vatten samt vilka mängder BDT-vatten (bad, disk och tvätt) som alla koloniområdena släpper ut. I sammantaget så tittade de även på standarden på stugor, antal i hushållet osv. och kom fram till att Sommarbyn Tornet var ett av de områden som behövde kommunal VA-anslutning. 

Politikerna hade för avsikt att ta upp i fullmäktige att förbjuda koloniområdena att koppla in sig på det kommunala avloppsnätet och svaren i enkäten speglade säkerligen den höga förbrukningen för att bevisa att vi skulle få möjlighet att ansluta oss. 

2015 en lobbygrupp skapades på Tornet och framförde information till medlemmar samt även skrivelser till miljöförvaltningen om dispens för anslutning till kommunalt VA mot bakgrund av den omfattande renoveringen av dusch/toabyggnaden som då gjorts. Även det annalkande omförhandlingen av vårt arrendekontrakt togs upp som anledning till dispens, vilken godtogs av staden med tystnad.

2018-19 påbörjas förhandlingen om nya arrendekontrakt och den kommunala VA-anslutningen står högst på tapeten tillsammans med längden på kontraktet för Sommarbyn Tornet. I november 2019 når vi en punkt där vi inte har något mer att förhandla om, 10 år spikades, att vi var tvungna att ansluta oss till kommunalt VA MEN att vi fick en ekonomisk garant om återbetalning av 30% av investeringen eller max 3 miljoner kronor om kommunen skulle säga upp vårt kontrakt efter 2029 om vi satte spaden i jorden innan december 2021. 

I en sits där vi inte kunde komma ur kravet på den kommunala anslutningen med mindre än att vi hade fått 5 års kontrakt, ingen ekonomisk garant och dessutom ett miljöföreläggande om anslutningen som vi själva skulle få bekosta, så slöt vi avtal.

Hösten 2019 – vi hade insett under förhandlingens process med kommunen att det lutade åt en kommunal anslutning därför sammankallade vi till ett extra stämmomöte den 5 oktober 2019 där vi röstade JA till detta. Därefter togs ett inledande möte hos NSVA, de gjorde platsbesök hos oss, samt att vi påbörjade ett förfrågningsunderlag åt entreprenörer för att få ett hum om kostnaden.

Hos NSVA ställde vi frågan om den springande punkten; VAR skulle vår förbindelsepunkt bli? Det tog ända fram till april 2020 innan vi fick ett förslag som gick att jobba med och ett föregående klagobrev till kommunen om dålig respons från NSVA.

Vintern 2019/2020 träffade vi inledningsvis några intresserade entreprenader för platsbesök. ROCK entreprenad blev den första att lämna anbud om 6 250 000 kr, ex moms! Det var också då vi förstod omfattningen ekonomiskt och vilken utmaning det här skulle komma att bli. Hela grundtanken med koloniområden var ju att alla och envar skulle ha råd att äga “en egen liten villa”, men här tog den tanken slut. Att äga en koloni skulle kanske bli en klassfråga, något vi ställde till kommunen under våra förhandlingar året innan.. utan respons från stadens sida.

Under våren 2020 fortsatte utmaningen med att hitta leverantörer som både vi ville jobba med – och vice versa. Att vara en koloniförening och ta sig an ett så pass stort ekonomiskt projekt rimmade inte riktigt, varken hos bankerna eller först hos de stora entreprenörerna. Det skulle också visa sig att projekteringen av området (ledningsdimensionering så att det passar oss och vårt behov) var ett gissel – ingen byrå hade varken tid eller en vettig prislapp inom räckhåll. 

Försommmaren 2020 Lösningen blev att knyta kontakter med entreprenörer som hade projekteringskunskap internt, å tillslut hade vi fyra stycken till förhandling som vi alla var väldigt nöjda med. Bra erfarenheter, referenser samt god kommunikation gjorde att vi faktiskt fick lite luft under vingarna igen efter en väldigt mörk period. Dessvärre hade två av dem ingen projektering internt – och det var just de två som också låg bättre till i pris jämförelsemässigt. Då steppade Skandinavisk kommunalteknik in och lämnade både bra pris och skyndsam projekttid. Det gjorde att vi nu kunde ta ännu ett steg i urvalet.

I slutet av juli 2020 återstod egentligen bara två entreprenörer kvar prismässigt, då alla fyra lämnat väldigt lika anbud tekniskt sätt. Urvalet föll tillslut i början av augusti på en firma som är knuten lokalt till Helsingborg, med 40 års erfarenhet i branschen, goda referenser – och en professionell kontakt längs hela anbudsvägen.. låt oss få presentera: Bjuvs Mark & Trädgård AB som har lämnat oss priset 2 450 000 kronor ex moms! (exklusive NSVAs anslutningskostnader och egen tomtgrävning + VVS invändigt i den enskilda stugan).

Vecka 35 2020 beställdes projektering av vårt område till Skandinavisk kommunalteknik som mellan ca vecka 36-41 förbereder för vår projektstart. Vi träffade även dem för rundvandring på området den 1 september.

Vecka 41 2020 har Styrelsen bjudit in 3 oberoende VVS-firmor för att serva medlemmar med ett platsbesök – för de som vill. Det här gäller alltså den egna rördragningen inne i stugan till eventuella bekvämligheter såsom vask, toalett, dusch osv. Valet står medlemmar fritt!

Vad kommer att ske härnäst?

När säsongen stänger först veckan i november står grävarna på plats och redo att börja. 

De kommer att jobba med en stig i taget, det vill säga att de både gräver upp och fyller igen där de är. De kommer därför att fakturera oss prestationsmässigt, dvs att vi betalar inte för ej utfört arbete. 

Det vi inte kommer att kunna ta höjd för är hinder i mark som vi inte känner till, om vi får en vargavinter eller om det hittas några fornlämningar. Annars är vi peppade på att vara klara med all gånggrävning till säsongsstart. Hur långt du själv har kommit med din grävning är upp till dig! Se enskild information om just detta. 

Vi önskar er alla ett varmt lycka till med era inkopplingar, vi vet att detta är ett omfattande projekt och förstår er frustration. Vi hoppas med tydlig kommunikation att det ska bli lättare att komma i mål.