Regler för byggnation

ATT SÖKA BYGGLOV eller göra en bygganmälan

Altantak/sommartak

Helsingborg Stad har valt att förtydliga våra riktlinjer för altantak.

Förtydligande av tillåten altan att räkna utanför byggnadsytan

En altan är ett trädgårdsrum med plattor eller annat golvmaterial där man bland annat kan sätta ut sittgrupper, krukor mm.

För att något ska vara en altan krävs att höjden på eventuella staket/spaljéer/sarg inte överskrider 1.10 cm, samt om altanen har ett sommartak, skall detta alltid plockas ner helt varje höst. Detta innebär att det under vinterhalvåret inte finns något som täcker altanen.

Väggarna och taket kan sitta fast på stolpar, men även en markis, presenning och segelduk kan vara ett sommartak på en altan. En markis går bra att endast veva in mot fasaden vintertid, behöver ej plockas ner.

På en altan finns inte glaspartier på en höjd över 1,10 m från marken, men istället för trämaterial kan sargen utgöras av glas. Samma regler gäller, att de inte får vara högre än 1.10 cm från marken.

Byggnader som avviker från beskrivningen ovan skall räknas in i den tillåtna byggnadsytan (40 m2).”

Läs deras förtydligande i sitt original.