Välkomna till Sommarmötet!

Hej alla kolonister på tornet!

Nu är det snart dags för det årliga sommarmötet och det här är den officiella kallelsen (information kommer även att sättas upp på områdestavlorna samt postas på Facebook i vår grupp.)

SOMMARMÖTE DEN 22 JULI

Lördagen den 22 juli klockan 14.00 ses vi utanför klubbstugan. Ni som vill skicka in motioner ska göra detta senast 14 dagar innan, och det går bra att antingen lämna dessa i vår brevlåda – eller e-posta till hej@sommarbyntornet.se. För att de ska behandlas på mötet ska de skrivas under med namn samt att stugadress vara angiven.

 

DAGORDNING

1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen ska godkännas
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av rösträknare
6. Godkännande att mötet utlysts i laga ordning
7. Föregående sommarmötesprotokoll ska godkännas
8. Ekonomi
9. Verksamhetsberättelse (ej tvunget på ett sommarmöte)
10. Information och ordningsfrågor
11. Motioner
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas