Styrelsen kompletteras med två adjungerade ledamöter

2020 har varit ett mycket speciellt år – och med ett förbud mot att samlas till årsmöte och sommarmöte – har det också varit svårt att genomföra röstning till styrelsen när inte personer i fråga kunnat “ställa sig upp för presentation” inför ett nyval. 

Därför har vi valt att adjungera två personer till Styrelsen. Valberedningens Göran Lindell har lyssnat på vår önskan om profiler som kan bredda oss och vår gemensamma styrka till bra beslut för föreningen. Vår förhoppning är att de bägge vill att stå till förfogande att väljas in till styrelsen av er medlemmar vid nästa möjliga årsmöte!

Vad är en adjungerad styrelseledamot? 

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Vi presenterar glatt vårt tillskott!

Fadil Fazlic – Production Engineer
Magnus Hovenberg – Ekonom

Styrelsen i övrigt

Ordförande Rebecka Chytraeus, Projektledare
Sekreterare Ylva Lindbom, Regionchef 
Vice ordförande Anders Tallberg, Transportansvarig 
Kassör Linda Nilsson, Redovisningskonsult
Suppleant Lisbeth Svensson, Pensionär (fd Skatterevision) 
Suppleant Christer Kärreberg, Inköpsansvarig

Valberedning

Göran Lindell, Pensionär (fd lärare & lantbrukare)

Vi önskar även en person till Valberedningen, gärna någon som bor i den del som vetter mot vattentornet (Hyacintstigen eller Syrenstigen). Hör av er till Göran om ni kan bistå honom.

GÖRAN LINDELL, gr.lindell@gmail.com 073-057 66 59