Lägesrapport 19 november

I senaste lägesrapporten för 3 veckor sedan hade vi tagit beslut om att stänga bommar för biltrafik den 7 november – det har vi reviderat. De kommer att vara öppna ända fram tills Bjuvs Mark & Trädgård har etablerat sig på området dvs slutet av november/början december. Så än finns det tid för er som behöver köra in material eller dylikt!

Vi berättade också om att vi skulle få besked om vilken grävordning våra stigar skulle få – och det har vi inte gått ut med, men i början av nästa vecka ska det äntligen bestämmas!

Ekonomi

Den första fakturan om 20 000 kr har skickats ut till er – och några av er har undrat över om vi betalar i förskott till Bjuvs Mark & Trädgård. Det gör vi INTE. Vårt avtal är upplagt med betalningsföreläggande efter prestation. Det som vi hittills har betalat är projektering 106 500 kr samt för kulventilerna 17 000 kr inklusive moms. Dessa två poster har Bjuvs Mark & Trädgård lagt ut för i förtid – och de har nu fått betalt för dessa.

När de har etablerat sig på området med lastare, grävare, vagnar, bodar, lagt upp fyllnadsmassor etc. kommer vi att få en faktura om etableringskostnad eftersom det är förenat med kostnader. Allt enligt vårt avtal – och inget extra därutöver. Efter grävningen är påbörjad fakturerar de efter hur långt de har kommit var 14e dag.

Det ENDA som kan göra att vi får betala mer är OM vi stöter på någonting i marken vid grävning som skapar komplikationer. Så kallade ”hinder i mark”. Det kan då krävas åtgärder som varken vi eller Bjuvs Mark & Trädgård kunde ta höjd för och detta är inskrivet i avtalet med givna timpriser. Hinder i mark kan vara berggrund, stora gamla deponimassor som kräver utgrävning etc. men eftersom vår mark har varit jordbruksmark tidigare förväntas vi inte stöta på något sådant. *fingers crossed* 🙂

Anslutningskostnad och förbindelsepunkt

Jag är också mycket glad över att kunna berätta om att den förhandling med NSVA som pågått i nästan 6 månader – är avklarad. Till vår fördel!

De vill anlägga vår nya förbindelsepunkt nu i år – medan vi ville ha den så nära säsongsstart som möjligt. Varför det? Jo, NSVA fakturerar hela kostnaden för förbindelsepunkt, anslutningskostnad och tomtyteavgift så fort deras arbete är avklarat. Dvs november 2020. Det skulle innebära att vi skulle fått en faktura på 2,2 miljoner kronor i år för något som vi inte kunde ha nytta av förrän 1 april.

Överenskommelsen blev att de gräver nu och gör klart allt, men ställer inte ut fakturan förrän i slutet av januari – med 60 (!) dagars betalningsvillkor. Dessutom till 2020 års VA-taxa! Jag är mycket glad över detta!

Ni har säkert sett att det pågår ett arbete mitt i gatan i infarten vid Linbastagatan – det är till oss och vår nya förbindelsepunkt! NSVAs anläggare trodde i går att de kan vara klara ute i gatan i början av nästa vecka, sedan ska de gräva sig igenom hela Brytstugans parkering ner till vår där själva anslutningspunkten blir till (förbindelsepunkt).