Kommunen om förlängd boendetid

Rörande förlängd övernattningsperiod

Det är onekligen mycket speciella tider just nu. 

MEX kommer inte att utöva någon tillsyn avseende denna frågan i avtalet under höst/vinter i år.

Vi lägger, på samma sätt som SAMO, ingen värdering i huruvida det ger några effekter kring smittspridning.

Vi vill också uppmärksamma er på att vårt besked enligt ovan, kan komma att justeras om det framkommer några andra aspekter.

SAMO har inget emot förlängt boende i kolonistugor men huruvida det minskar smittspridning kan de inte bedöma. 

Med vänlig hälsning 

Pia Anderberg, MEX