Lägesrapport 18 december

Status på vår grävning!

Snart två veckor in i projektet – och följande har hänt hittills:

Vi påbörjade grävningen längst ner mot boulebanan på Oxelstigen, där nere är området som allra mest blött, och årstiden gav också ifrån sig mycket vatten uppifrån som gjorde att uppgrävda massor tenderade att rasa in lite grann vilket upptog lite extra tid.

Vi hittade också (väldigt) gamla dräneringsrör, som inte hade något klart utlopp, och dessa tror vi komma från stugor uppåt respektive stig. Vi har redan före projektstart pratat om att vi kanske kommer att behöva dränera om här nere – och med grävningen som gjorts så kan vi konstatera att detta kommer vi att göra när övrig grävning är gjord.

I Oxelstigen som snart är färdig ligger nu den nya huvudavloppsledningen, elrör som ska koppla igång pumpstationen samt spolbrunnar och tillsynsbrunnar.

Vår huvudvattenledning är nu också nedlagd i Centralstigen genom borrning från Rosenstigen till Syrenstigen! En finfin teknik om markförutsättningarna är såpass bra som våra.

PÅ MÅNDAG KOMMER ARBETET ATT RÖRA SIG FRÅN OXELSTIGEN OCH TA SIG UPP I SYRENSTIGEN!

De allra första tomtgrävningarna kommer således också att påbörjas – så ni allra längst ner i Syrenstigen kommer att få ett samtal från Niklas på Bjuvs Mark & Trädgård – där ni stämmer av er VA-ritning. Eftersom dessa är de allra första tomtgrävningarna kommer vi först därefter att veta i vilken takt vi tar oss fram.

Spännande! Fortsättning följer…!

Vi vill också påminna om att ni som renoverar i era stugor – eller har inhyrd firma – INTE blockerar gångarna med att ha ståendes bilar.. vilket har skett nu. Så lämna av – och lämna gången, tack!