Fantastiskt deltagande på årets röjardagar!

En reflektion över årets insatser!

Vi har 1 dag kvar, lördagen den 13 oktober – men årets 5 hittills avverkade dagar har stått för deltagarrekord! De första 4 med 70+ stugor representerade och nu i lördags stabila 38 stycken – det är väldigt roligt – och så mycket som vi har fått gjort under dessa timmar!!

Vi har haft en hel del byggprojekt som varit på efterkälken, och många av dessa är nu klara – eller nästan klara. Arbetsledare Göran Lindell och Anders Tallberg har stått för en fenomenal insats – TACK! Det borgar för att nästa års röjardagar kan ro iland de projekt som finns kvar och därmed så är vi också då ikapp det underhåll som våra byggnader behöver.

Städning av våra gemensamma utrymmen har också tagit fart – och rensningen har frigjort ytor, strukturerat upp det som ska vara kvar – och vi kan numera hitta saker 🙂 Stort tack till VAKTMÄSTERI-gruppen med Göran Persson i spetsen samt STÄD/SOP med Johnny Wall som ansvarig. Även toa/duschstädningen med Savannah Städ tycker vi har fungerat bra – vi har inte hört något ifrån er, så vi tar det som något bra.

GRÖNGRUPPEN har kanske haft minst att göra med rekordvärmen som slog till i år – det är bara nu på slutet som det gröna växer så det knakar – det fixar vi på sista röjardagen innan vi stänger ner för säsongen!

Summa summarum – med så många närvarande håller vi vårt område fint och trivsamt! Vi hoppas på samma engagemang nästa år! TACK!