Lite information såhär på höstkanten

Säsongen lider mot sista delen men än är det mycket att njuta av – och sköta om! Frukt dignar på träden i trädgårdarna – tänk på att samla upp fallfrukt och lägg i gröncontainern så att vi inte får råttkalas på kuppen!

Rensa utmed yttre staketet

Vi påminner om att ni som har tomter utmed det yttre staketet behöver ta en titt och åtgärda det eventuella ogräs och häck/buskutväxter som är närmre än 50 cm till eltrådarna. Vi skulle uppskatta om det inte kommer så mycket larm till oss som är med i larmgruppen – i alla fall när det beror på er överväxt. Tack på förhand!

Häcktrimning

Vid årsmötet tog vi upp punkten om häckhöjd i de nya ordningsreglerna, och punkten adjungerades till sommarmötet, där det röstades igenom att häcken ska trimmas ner till 160 cm höjd – mellan tomterna och utmed stigarna (yttre häck mot elstaket berörs ej).

Under sista JAS-månaden (juli-augusti-september) har Styrelsen beslutat att ge dispens från den gällande regeln om att inte använda motordrivna redskap, med tanke på vår sänkta häckhöjd. Så hela september månad ut går det bra att använda motorsåg och liknande bensindrivna redskap för att ta ner grövre grenar/stammar.

Ta det försiktigt!

De häckar som vuxit sig gigantiskt stora och inte klarar en kapning ner till gällande höjd tas i omgångar över ett par år så att inte den dör. Vi vill dock se att den påbörjats sin sänkning.

Komposter

Från den 1 januari 2018 är det förbjudet med öppna komposter och vi har vid våra besiktningar gjort anmärkningar på de stugor som har kvar dessa. Det gäller alltså komposter som inte är skadedjursäkrade (ett helt slutet kärl, som råttor och andra skadedjur inte kan ta sig in i. Om det finns nät i botten så ska detta ha mindre än 6 mm genomsläpp).

Kontorstiden upphör för denna säsongen

Från om med september månad så stänger vi igen kontorstiden. Ni som ska sälja stuga eller har något annat ärende till oss bokar en tid med oss via hej@sommarbyntornet.se.