Arrendeavtalet för 2020-2029

Igår tog vi i Styrelsen äntligen beslutet om att godkänna avtalet som Helsingborg Stad och vi har dividerat om sedan tidig vår.. vi går till beslut med känslan att VI HAR INTE KUNNAT GÖRA NÅT MER än vad vi gjort nu. Vi har gjort vårt absolut bästa.

För den som vill tipsa någon som inte har internet, så sitter det nu uppe utskrivet och laminerat på den informationstavlan som är utanför vårt kontor – för läsning där. Den version som finns där är än så länge bara undertecknat av oss, Hbg Stads signatur ska vi ner och få i veckan.

Nu till saken!

Med detta nya avtal som träder ikraft 1 januari 2020 så behöver vi även skriva om avtalens villkor individuellt med er alla. Vi kommer kalla er om ca 6 månader för denna skrivning.

Vad betyder då detta?

Jo, för att vi ska kunna ingå ett nytt arrendekontrakt mellan dig som enskild medlem och föreningen, så behöver det nuvarande kontraktet sägas upp, och verkställs efter 6 månader. Efter de 6 månaderna ska vi sedan skriva ett nytt arrendekontraktet med nya villkor oss emellan, så att det efterföljer det stora kontraktet som vi har gentemot staden. Vi kommer att kalla till denna avtalsskrivning när det är dags – i början av maj 2020.

Vad behöver du göra nu?

Uppsägningen skickas hem till din folkbokföringsadress, där du ska du skriva under ett av exemplaren där du vidimerar att du mottagit och bekräftar uppsägningen, och sedan skickar tillbaks det till oss.

Senast den 2 november 2019 behöver du ha returnerat det i bifogat frankerat kuvert!

TILL SIST!
Du som bor utomlands vintertid behöver genast mejla ekonomi@sommarbyntornet.se din postadress till denna ”semesteradress” så att kassören når dig med snigelposten. Ni som vi redan har nått kan bortse från detta såklart.

Till sistsist… så går hela balunsen upp i Kommunfullmäktige imorgon tisdag den 22 oktober – å det går att följa via webb-TV på helsingborg.se samt via Närradion (99,2 MHz). Det läggs även upp i efterhand där.