Resultat från bouletävlingen 6 Juli

Antal      Ing.Resultat    Tot. Resultat
Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 2 4 2 10 13-12 13- 8 4 16 2
Brevik, Marie Ro14
Bursell, Clas Vi17 2 4 1 1 13- 1 13- 0 3 26 3
Bursell, Yvonne Vi17 2 4 1 1 13- 6 1-13 2 -4
Bystedt, Bosse Tu19 2 4 1 -3 6-13 8-13 1 -15
Clausen, Christer Tu10 2 4 1 5 11-13 13-10 2 6
Clausen, Ulla-B Tu10 2 4 2 13 13- 6 13-10 4 23 1
Dexler, Inga-Lill Tu22 2 4 0 -7 12-13 8-13 0 -13
Dexler, Sigge Tu22 2 4 1 -6 6-13 1-13 1 -25
Grahn, Anki To1 2 4 0 -3 1-13 0-13 0 -28
Grahn, Ralf To1 2 4 1 8 13-12 13- 0 3 22 5
Hörgerud, Göran Tu28 2 4 1 -1 12-13 13- 6 2 5
Karlsson, Ethel Hy13 2 4 0 -16 13- 1 0-13 1 -17
Ljungström. Ulf Vi21 2 4 2 7 13-11 6-13 3 2
Ljungström, Åsa Vi21 2 4 2 9 13- 0 10-13 3 19 6
Lundin, Leine Ro14
Magnusson, Britt-Marie Tu18 2 4 0 -6 11-13 10-13 0 -11
Magnusson, Evert Tu18 2 4 1 -1 6-13 13- 8 2 -3
Magnusson, Siv Tu28 2 4 1 -1 13- 0 13- 1 3 24 4
Nilsson, Linda Tu25 1 2 13- 6 0-13 1 -6
Nilsson, Patrik Ro8 2 4 1 -2 13-11 6-13 2 -7
Nilsson, Pia Tu25 2 4 2 9 1–13 13- 1 3 9 9
Persson, Bodil Sy3 2 4 0 -10 0-13 13- 6 1 -16
Persson, Göran Sy3 2 4 1 1 13-12 13- 0 3 15 8
Persson, Jonas Vi25 2 4 1 0 13-11 13-10 3 5 10
Svensson, Ronny Hy13 2 4 0 -9 11-13 8-13 0 -16
Ring, Alicia Tu8 1 2 12-13 6-13 0 -8
Ring, Dennis Tu8 2 4 1 -1 13- 0 13- 8 3 17 7
Ring. Susanne Tu8 2 4 1 -5 0-13 13- 6 2 -11