RESULTAT FRÅN BOULETÄVLINGEN 20 JULI

Antal      Ing.Resultat    Tot. Resultat
Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 4 8 4 5 9-13 13- 8 5 6 7
Brevik, Marie Ro14 1 2 7-13 13-11 1 -4
Bursell, Clas Vi17 4 8 4 31 5-13 11-13 4 21
Bursell, Yvonne Vi17 4 8 2 -14 11-13 6-13 2 -23
Bystedt, Bosse Tu19 4 8 2 -14 13- 5 13- 6 4 1
Clausen, Christer Tu10 4 8 3 13 13-11 13- 8 5 20 5
Clausen, Ulla-B Tu10 4 8 6 27 5-13 6-13 6 12 4
Dexler, Inga-Lill Tu22 4 8 0 -24 13-9 6-13 1 -27
Dexler, Sigge Tu22 4 8 2 -25 11-13 10-13 2 -30
Grahn, Anki To1 3 6 0 -28 13-11 13-11 2 -24
Grahn, Ralf To1 3 6 3 22 13- 9 11-13 4 24 10
Hörgerud, Göran Tu28 3 6 4 16 4 16
Karlsson, Ethel Hy13 4 8 2 -21 9-13 10-13 2 -28
Ljungström. Ulf Vi21 4 8 5 13 13- 7 13- 6 7 26 2
Ljungström, Åsa Vi21 3 6 3 15 3 15
Lundin, Leine Ro14 1 2 5-13 8-13 0 -13
Magnusson, Britt-Marie Tu18 4 8 1 -13 13- 7 13- 8 3 -2
Magnusson, Evert Tu18 4 8 4 7 13- 7 8-13 5 8 6
Magnusson, Siv Tu28 4 8 3 14 11-13 13-10 4 15
Nilsson, Linda Tu25 2 4 2 -5 2 -5
Nilsson, Patrik Ro8 4 8 2 -21 13- 9 11-13 3 -19
Nilsson, Pia Tu25 3 6 3 0 3 0
Persson, Bodil Sy3 3 6 2 -17 2 -17
Persson, Göran Sy3 4 8 5 29 13-11 13-10 7 34 1
Persson, Jonas Vi25 4 8 5 11 9-13 8-13 5 2 8
Svensson, Ronny Hy13 4 8 1 -19 13- 5 13- 6 3 -4
Ring, Alicia Tu8 3 6 1 -11 7-13 10-13 1 -20
Ring, Dennis Tu8 4 8 4 19 13- 5 13-10 6 30 3
Ring. Susanne Tu8 4 8 4 -1 7-13 13-11 5 -5 9