Resultat från bouletävlingen 11 Augusti

Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst   Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 6 12 7 25 12-13 13- 5 8 32 4
Brevik, Marie Ro14 3 6 3 8 12-13 5-13 3 -1
Bursell, Clas Vi17 5 10 4 21 13-12 8-13 5 17
Bursell, Yvonne Vi17 5 10 2 -23 8-13 13- 5 3 -20
Bystedt, Bosse Tu19 6 12 5 6 3-13 3-13 5 -14
Clausen, Christer Tu10 6 12 7 25 13- 8 8-13 8 25 5
Clausen, Ulla-B Tu10 6 12 6 2 13-12 13- 3 8 13 6
Dexler, Inga-Lill Tu22 6 12 2 -22 13-11 8-13 3 -25
Dexler, Sigge Tu22 6 12 2 -53 13-11 13- 7 4 -45
Grahn, Anki To1 5 10 2 -40 3-13 5-13 2 -58
Grahn, Ralf To1 5 10 5 19 8-13 5-13 5 6
Hörgerud, Göran Tu28 5 10 5 17 13- 3 13- 8 7 32 8
Karlsson, Ethel Hy13 6 12 3 -29 13- 5 3-13 4 -31
Ljungström. Ulf Vi21 6 12 9 37 13- 3 13- 3 11 57 1
Ljungström, Åsa Vi21 4 8 3 3 3 3
Lundin, Leine Ro14 3 6 2 3 11-13 13- 5 3 9
Magnusson, Britt-Marie Tu18 6 12 3 -20 12-13 13- 8 4 -16
Magnusson, Evert Tu18 6 11 5 -10 5-13 5 -18
Magnusson, Siv Tu28 6 12 6 27 3-13 5-13 6 9 9
Nilsson, Linda Tu25 3 6 2 -5 5-13 7-13 2 -19
Nilsson, Patrik Ro8 6 12 4 -14 13-3 13- 7 6 2 10
Nilsson, Pia Tu25 5 10 4 1 13-12 5-13 5 -6
Persson, Bodil Sy3 4 8 2 -29 2 -29
Persson, Göran Sy3 5 10 9 48 9 48 3
Persson, Jonas Vi25 6 12 5 -5 11-13 13- 5 6 1
Svensson, Ronny Hy13 6 12 3 -18 13-11 3-13 4 -26
Ring, Alicia Tu8 5 10 3 -3 13- 8 7-13 4
Ring, Dennis Tu8 6 12 8 48 11-13 13- 3 9 56 2
Ring. Susanne Tu8 6 12 6 -10 13- 5 13- 5 8 6 7