Områdesbesiktning på gång

Lördagen den 21 maj  med start klockan 11.00 kommer styrelsen att gå runt och besiktiga tomter och gångar. Om man vill närvara vid besiktningen går det bra. Detta gäller skötsel av häckar, gräsklippning, grönt utanför staketet och dylikt.