INFORMATION

KOMMANDE RÖJARDAGAr

23/4, 14/5, 18/6, 23/7, 27/8
alla är på lördagar och mellan
10.00-13.00.

GRÖN CONTAINER KOMMER:

10/6, 12/8, 23/9
Gäller bara trädgårdsavfall och inte träd-stammar och jord.Tiden containern kommer kan variera beroende på företaget som kör ut containern och är inget som kan anges med klockslag
Containern står kvar tills den blir full.
Vid behov övrig tid kan man köra sitt avfall till Tippen där det får slängas utan kostnad.