Styrelsen skjuter fram årsmötet pga Coronaviruset

Med anledning av den ökade smittspridningen av nya Coronaviruset COVID-19 har styrelsen idag tagit beslut att skjuta fram årsmötet som skulle hållits den 22 mars.

Mot bakgrund av en stor deltagande riskgrupp (äldre samt multisjuka) blandat med yngre fullt uppe i arbetslivet i större sociala sammanhang på en mindre mötesyta inomhus väljer vi alltså att ställa in det planerade årsmötet. Vi har i dagsläget inget nytt datum utan väljer att invänta utvecklingen framgent och ber att få återkomma.

Vi uppmanar också er till att vara försiktiga, se till att hålla god handhygien och sunt förnuft i kontakt med andra människor. Ingen kan göra allt – men alla kan vi göra något.

Med önskan om att vi alla håller oss friska,

Styrelsen

2020-års årsmöte, välkomna alla Sommarbyn-medlemmar!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Sommarbyn Tornet

Datum: söndagen den 22 mars 2020
Tid: 11:00
Plats: Sankta Anna kyrka församlingslokal, Johan Banérs gata 65, Ringstorp

Dagordning

1 Mötets öppnande
2 Parentation
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justerare, tillika rösträknare
8 Verksamhetsberättelse
9 Kassaberättelse
10 Revisionsberättelse
11 Ansvarsfrihet för styrelsen
12 Fastställande av resultat- och balansräkning
13 Disponering av eventuell vist
14 Arvoden åt styrelse och revisorer
15 Val av styrelse och suppleanter
16 Val av revisorer och suppleanter
17 Val av valberedning
18 Fastställande av budget och avgifter för kommande år
19 Motioner som inkommit i stadgeenlig tid
20 Ändring av stadgarna och ordningsreglerna
21 Mötets avslutande

* Information från styrelsen *


Vi bjuder på fika som vanligt!
Varmt välkomna önskar Styrelsen

Om avloppsfrågan – och var vi är just nu

Planen i dagsläget är att spaden sätts i marken efter säsongens slut i höst 2020, och kommer då att vara färdigt, om allt går som det ska, till säsongsöppning våren 2021. Entreprenörer vi träffat beräknar 2-3 månaders projekttid. (vi behöver ta höjd för eventuella frysgrader under vintern då vi inte kan gräva, men som Skånebor har vi i alla fall bra förutsättningar.)

I dagsläget har vi träffat följande entreprenader:

 • Bravida
 • Vidigsson Gräv
 • Rock Entreprenad
 • SVEKAB

NCC har även hört av sig och vill vara med och lämna pris, vi träffas när de återkommit med förslag på datum.

Vi är i läget där vi ska få området projekterat – för att kunna veta exakta förutsättningar, främst just nu vad gäller anslutningspunkt utanför området.. och sedan få en reell offert från tillfrågade entreprenörer.

Därför är det svårt just nu att ge ett riktigt bra svar om kostnad, men ungefärliga-från-höften-priser som entreprenörer pratar om är 30-50 000 för den gemensamma grävningen/materialet i områdets gångar.

Den privata grävningen kommer att stå er fritt att välja om ni vill gräva med egen entreprenör eller anlita den firma som ändå är i gångarna. Den kostnaden beror lite på hur lång sträcka som ska grävas inne på din tomt, men cirkus 10-20 000 kr med inkoppling är väl att vänta som vi har förstått.

Så fort vi har mer information kommer vi att kommunicera ut den! /Styrelsen

Röjardagar 2020

Årets röjardagar är nu bestämda – som vanligt både på ojämna och jämna veckor för att så många som möjligt ska kunna närvara.

Vi ses alltid vid klubbstugan klockan 10.00 för presentation av dagens uppgifter och vilket arbetslag man vill tillhöra. Avslutning med fika klockan 13 när alla saker är uppstädade.

 • 9 maj
 • 13 juni
 • 18 juli + sommarmöte
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • Preliminär vattenavstängning den 31 oktober.

Arrendeavtalet för 2020-2029

Igår tog vi i Styrelsen äntligen beslutet om att godkänna avtalet som Helsingborg Stad och vi har dividerat om sedan tidig vår.. vi går till beslut med känslan att VI HAR INTE KUNNAT GÖRA NÅT MER än vad vi gjort nu. Vi har gjort vårt absolut bästa.

För den som vill tipsa någon som inte har internet, så sitter det nu uppe utskrivet och laminerat på den informationstavlan som är utanför vårt kontor – för läsning där. Den version som finns där är än så länge bara undertecknat av oss, Hbg Stads signatur ska vi ner och få i veckan.

Nu till saken!

Med detta nya avtal som träder ikraft 1 januari 2020 så behöver vi även skriva om avtalens villkor individuellt med er alla. Vi kommer kalla er om ca 6 månader för denna skrivning.

Vad betyder då detta?

Jo, för att vi ska kunna ingå ett nytt arrendekontrakt mellan dig som enskild medlem och föreningen, så behöver det nuvarande kontraktet sägas upp, och verkställs efter 6 månader. Efter de 6 månaderna ska vi sedan skriva ett nytt arrendekontraktet med nya villkor oss emellan, så att det efterföljer det stora kontraktet som vi har gentemot staden. Vi kommer att kalla till denna avtalsskrivning när det är dags – i början av maj 2020.

Vad behöver du göra nu?

Uppsägningen skickas hem till din folkbokföringsadress, där du ska du skriva under ett av exemplaren där du vidimerar att du mottagit och bekräftar uppsägningen, och sedan skickar tillbaks det till oss.

Senast den 2 november 2019 behöver du ha returnerat det i bifogat frankerat kuvert!

TILL SIST!
Du som bor utomlands vintertid behöver genast mejla ekonomi@sommarbyntornet.se din postadress till denna ”semesteradress” så att kassören når dig med snigelposten. Ni som vi redan har nått kan bortse från detta såklart.

Till sistsist… så går hela balunsen upp i Kommunfullmäktige imorgon tisdag den 22 oktober – å det går att följa via webb-TV på helsingborg.se samt via Närradion (99,2 MHz). Det läggs även upp i efterhand där.

Vattenavstängningen flyttad!

NSVA har meddelat att de hämtar vår vattenmätare senare är beräknat, så därför flyttar vi vattenavstängningen till lördagen den 2 november klockan 11.00.

Vi träffas utanför Klubbstugan för att dela upp oss och få uppgifter som ska göras.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Midsommarfirande på Sommarbyn Tornet

???Sommarbyn Tornet bjuder in till midsommarfirande! ???

Klockan 14: Dans runt stången och godis till barnen 
Klockan 19: Lotteri och chokladhjul öppnar
Klockan 20-01: Pallez orkester

Varmt välkomna allesammans! ???
Tänk på att ta med kontanter till lotteriet och chokladhjulet.

Vattenöppning 2019

Nu på lördag den 30 mars klockan 12.00 är det dags för säsongens vattenöppning! Vi uppmanar er alla att det är smart och absolut enklast att byta eventuellt uttjänta vattenkranar/ventiler nu innan vattnets sätts på.

Vi ses vid klubbstugan klockan 12 för fördelning av uppgifter.

Röjardagar och gröncontainer 2019

Välkommen till årets säsong!

Årets röjardagar

Vi samlas vid klubbstugan klockan 10.00 och delar in oss i våra arbetsgrupper. Vid klockan 13.00 avslutar vi på samma plats och avrundar med fika.

 • 11 maj
 • 15 juni
 • 20 juli + sommarmöte
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 2 november klockan 11.00 Vattenstängning

Sommarmöte och vattenavstängning

Den 20 juli håller vi SOMMARMÖTE direkt efter avslutad röjardag.

Den 2 november klockan 11.00 är gemensam vattenavstängning.

Gröncontainer

Den första gröncontainern kommer den 1 april under dagen. Sedan kommer den alltid en dag före varje röjardag. Beroende på behovet så ser vi hur länge de behöver stå kvar/tömmas.

2018 blev ett rekordår med många deltagande stugor – runt 70 st varje gång! Det var väldigt roligt – och det blev väldigt mycket gjort på vårt område! Tack för det, och så ser vi framemot årets och de saker som blir gjorda som kommer oss alla till gagn!

Årsmöte den 10 mars, 2019

Välkommen till årets föreningsmöte den 10 mars! Vi träffas på Kurirgatan 1 på Ringstorp (i DHRs lokaler på 2a våningen) klockan 11.00.

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Mötets behöriga utlysande
3 Godkännande av dagordning
4 Val av ordförande för mötet
5 Val av sekreterare för mötet
6 Val av två justerare, tillika rösträknare
7 Verksamhetsberättelse
8 Kassaberättelse
9 Revisionsberättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av resultat- och balansräkning
12 Disponering av eventuell vist
13 Arvoden åt styrelse och revisorer
14 Val av styrelse och suppleanter
15 Val av revisorer och suppleanter
16 Val av valberedning
17 Fastställande av budget och avgifter för kommande år
18 Motioner som inkommit i stadgeenlig tid
19 Mötets avslutande
Information från styrelsen