Vattenavstängningen flyttad!

NSVA har meddelat att de hämtar vår vattenmätare senare är beräknat, så därför flyttar vi vattenavstängningen till lördagen den 2 november klockan 11.00.

Vi träffas utanför Klubbstugan för att dela upp oss och få uppgifter som ska göras.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Midsommarfirande på Sommarbyn Tornet

???Sommarbyn Tornet bjuder in till midsommarfirande! ???

Klockan 14: Dans runt stången och godis till barnen 
Klockan 19: Lotteri och chokladhjul öppnar
Klockan 20-01: Pallez orkester

Varmt välkomna allesammans! ???
Tänk på att ta med kontanter till lotteriet och chokladhjulet.

Vattenöppning 2019

Nu på lördag den 30 mars klockan 12.00 är det dags för säsongens vattenöppning! Vi uppmanar er alla att det är smart och absolut enklast att byta eventuellt uttjänta vattenkranar/ventiler nu innan vattnets sätts på.

Vi ses vid klubbstugan klockan 12 för fördelning av uppgifter.

Röjardagar och gröncontainer 2019

Välkommen till årets säsong!

Årets röjardagar

Vi samlas vid klubbstugan klockan 10.00 och delar in oss i våra arbetsgrupper. Vid klockan 13.00 avslutar vi på samma plats och avrundar med fika.

  • 11 maj
  • 15 juni
  • 20 juli + sommarmöte
  • 24 augusti
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 2 november klockan 11.00 Vattenstängning

Sommarmöte och vattenavstängning

Den 20 juli håller vi SOMMARMÖTE direkt efter avslutad röjardag.

Den 2 november klockan 11.00 är gemensam vattenavstängning.

Gröncontainer

Den första gröncontainern kommer den 1 april under dagen. Sedan kommer den alltid en dag före varje röjardag. Beroende på behovet så ser vi hur länge de behöver stå kvar/tömmas.

2018 blev ett rekordår med många deltagande stugor – runt 70 st varje gång! Det var väldigt roligt – och det blev väldigt mycket gjort på vårt område! Tack för det, och så ser vi framemot årets och de saker som blir gjorda som kommer oss alla till gagn!

Årsmöte den 10 mars, 2019

Välkommen till årets föreningsmöte den 10 mars! Vi träffas på Kurirgatan 1 på Ringstorp (i DHRs lokaler på 2a våningen) klockan 11.00.

DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2 Mötets behöriga utlysande
3 Godkännande av dagordning
4 Val av ordförande för mötet
5 Val av sekreterare för mötet
6 Val av två justerare, tillika rösträknare
7 Verksamhetsberättelse
8 Kassaberättelse
9 Revisionsberättelse
10 Ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av resultat- och balansräkning
12 Disponering av eventuell vist
13 Arvoden åt styrelse och revisorer
14 Val av styrelse och suppleanter
15 Val av revisorer och suppleanter
16 Val av valberedning
17 Fastställande av budget och avgifter för kommande år
18 Motioner som inkommit i stadgeenlig tid
19 Mötets avslutande
Information från styrelsen

Fantastiskt deltagande på årets röjardagar!

En reflektion över årets insatser!

Vi har 1 dag kvar, lördagen den 13 oktober – men årets 5 hittills avverkade dagar har stått för deltagarrekord! De första 4 med 70+ stugor representerade och nu i lördags stabila 38 stycken – det är väldigt roligt – och så mycket som vi har fått gjort under dessa timmar!!

Vi har haft en hel del byggprojekt som varit på efterkälken, och många av dessa är nu klara – eller nästan klara. Arbetsledare Göran Lindell och Anders Tallberg har stått för en fenomenal insats – TACK! Det borgar för att nästa års röjardagar kan ro iland de projekt som finns kvar och därmed så är vi också då ikapp det underhåll som våra byggnader behöver.

Städning av våra gemensamma utrymmen har också tagit fart – och rensningen har frigjort ytor, strukturerat upp det som ska vara kvar – och vi kan numera hitta saker 🙂 Stort tack till VAKTMÄSTERI-gruppen med Göran Persson i spetsen samt STÄD/SOP med Johnny Wall som ansvarig. Även toa/duschstädningen med Savannah Städ tycker vi har fungerat bra – vi har inte hört något ifrån er, så vi tar det som något bra.

GRÖNGRUPPEN har kanske haft minst att göra med rekordvärmen som slog till i år – det är bara nu på slutet som det gröna växer så det knakar – det fixar vi på sista röjardagen innan vi stänger ner för säsongen!

Summa summarum – med så många närvarande håller vi vårt område fint och trivsamt! Vi hoppas på samma engagemang nästa år! TACK!

Lite information såhär på höstkanten

Säsongen lider mot sista delen men än är det mycket att njuta av – och sköta om! Frukt dignar på träden i trädgårdarna – tänk på att samla upp fallfrukt och lägg i gröncontainern så att vi inte får råttkalas på kuppen!

Rensa utmed yttre staketet

Vi påminner om att ni som har tomter utmed det yttre staketet behöver ta en titt och åtgärda det eventuella ogräs och häck/buskutväxter som är närmre än 50 cm till eltrådarna. Vi skulle uppskatta om det inte kommer så mycket larm till oss som är med i larmgruppen – i alla fall när det beror på er överväxt. Tack på förhand!

Häcktrimning

Vid årsmötet tog vi upp punkten om häckhöjd i de nya ordningsreglerna, och punkten adjungerades till sommarmötet, där det röstades igenom att häcken ska trimmas ner till 160 cm höjd – mellan tomterna och utmed stigarna (yttre häck mot elstaket berörs ej).

Under sista JAS-månaden (juli-augusti-september) har Styrelsen beslutat att ge dispens från den gällande regeln om att inte använda motordrivna redskap, med tanke på vår sänkta häckhöjd. Så hela september månad ut går det bra att använda motorsåg och liknande bensindrivna redskap för att ta ner grövre grenar/stammar.

Ta det försiktigt!

De häckar som vuxit sig gigantiskt stora och inte klarar en kapning ner till gällande höjd tas i omgångar över ett par år så att inte den dör. Vi vill dock se att den påbörjats sin sänkning.

Komposter

Från den 1 januari 2018 är det förbjudet med öppna komposter och vi har vid våra besiktningar gjort anmärkningar på de stugor som har kvar dessa. Det gäller alltså komposter som inte är skadedjursäkrade (ett helt slutet kärl, som råttor och andra skadedjur inte kan ta sig in i. Om det finns nät i botten så ska detta ha mindre än 6 mm genomsläpp).

Kontorstiden upphör för denna säsongen

Från om med september månad så stänger vi igen kontorstiden. Ni som ska sälja stuga eller har något annat ärende till oss bokar en tid med oss via hej@sommarbyntornet.se.

Inkoppling av automatiserad bilgrind

Vid införande av automatiskt öppnande bilgrind medföljer 1 tagg/stuga som hålls mot grindens läsare för att den ska öppnas. Grinden stängs med automatik efter att man kört igenom den. Tiden man har på sig kommer vi att justera in – men en sensor känner av ifall du inte hinner igenom, så det finns ingen klämrisk.

Beställning av fjärrkontroll och extra tagg

Till självkostnadspris av en summa på ca 400 kronor/styck för en fjärrkontroll samt 40 kr/styck för extra tagg kan du nu beställa så många som du vill ha extra. I informationstavlan utanför Styrelsens kontor sitter nu blanketter att fylla i för detta ändamål. När du signerar med namn och vilken stuga du tillhör godkänner du att föreningen Sommarbyn Tornet skickar en faktura till din folkbokföringsadress på de extra valda tillbehören. Lägg din ifyllda lapp i brevlådan nedanför tavlan.

Utdelning av tagg

Den tagg som delas ut i samband med grindinkopplingen kan börjas hämtas ut under våra kontorstider, med start på torsdag den 17 maj mellan klockan 18-19.
Ni som väljer att beställa fler taggar och fjärrkontroll kommer att få dessa levererade så snart CAMI kan leverera dem till oss.

När sker detta?

Grävaren som ska lägga ner kabeln som kommer att driva grinden läggs förhoppningsvis ner nästa vecka. I och med grävningen kommer det att vara begränsad framkomlighet in genom bilgrinden ett par timmar. Vi vet i dagsläget inte exakt dag för detta.

I samband med grävningen ska CAMI montera motorn till grinden och slutföra inkopplingen. Efter inkopplingen är det inte längre möjligt att öppna bilgrinden med nyckel – utan då är det tagg eller fjärrkontroll som gäller. Därefter blir även gånggrindarna helt styrda med era taggar.

Kontakta oss gärna – men via dessa sätt

Vi jobbar hårt med att engagera oss i vår förening men när vi är i våra egna kolonier så behöver även vi få njuta av att vara just kolonist – och inte styrelseledamot. Så vänligen respektera detta och ta kontakt med oss antingen via:

hej@sommarbyntornet.se
ekonomi@sommarbyntornet.se

eller besök oss på våra kontorstider, varje torsdag mellan klockan 18.00 – 19.00 med start den 17 maj.

Njut av varje kollo-stund,
hälsar Styrelsen ✿✿✿

Röjardagar, gröncontainer och grus 2018

RÖJARDAGAR

Årets röjardagar är spikade och vi har försökt att hitta både jämna och ojämna veckor så att det ska passa så många som möjligt. Glöm inte bort att man kan ta kontakt med någon arbetsledare för att göra några timmar utanför röjardagarna. Information om det hittar ni här.

12 maj
16 juni
21 juli (+ sommarmöte)
25 augusti
22 september
13 oktober

GRÖNCONTAINER

Årets första gröncontainer kommer redan den 14 april, och därefter varje fredag innan en röjardag.

GRUS

Den 11 maj kommer mer grus, och de som ännu inte har fyllt på i gången utanför sitt staket får nu möjlighet. Tänk dock på att inte fylla på för tjockt lager! Fundera också på om ni har en granne som kanske inte fysiskt orkar köra en kärra grus – det är fint att kunna erbjuda sin hjälp och det känns gott i sinnet efteråt. ❤

Ny kolonisäsong på intågande!

Vårt första styrelseår har snart gått, och så mycket vi har lärt oss! Att vara en helt ny styrelse har varit ett idogt arbete och det har varit ömsom ris och ömsom ros. Sammanfattningsvis kan vi bara säga, vi har gjort vårt allra allra bästa! ✿

Nu väntar en ny vårsäsong, och vi vill därför informera om följande.

Årsmöte

Den 4 mars klockan 11.00 träffas vi i lokalen på Ringstorp. Kurirgatan 1.
Dagordning och kallelse skickas ut separat i vanlig ordning per post. Ni som har Facebook kan söka efter gruppen Sommarbyn Tornet och även hitta informationen där under evenemang när det närmar sig.

Komposter

Från den 1 januari 2018 har vi förbjudit öppna komposter på vårt område. Som ni känner till så har vi haft stora problem med råttor det gångna året, så därför tog vi detta beslut på inrådan av Helsingborgs stad. Vi kommer att följa upp detta genom platsbesök.

Det är alltså helslutna komposter med största galleravstånd på 6 mm för att hålla ute råttorna och andra skadedjur som gäller hädanefter. Vi uppmanar också er att hämta bruna avfallspåsar för ert organiska avfall. Dessa finns utanför kontoret på gaveln av klubbstugan.

Röjardagar

Årets röjardagar är spikade och vi har försökt att hitta både jämna och ojämna veckor så att det ska passa så många som möjligt. Glöm inte bort att man kan ta kontakt med någon arbetsledare för att göra några timmar utanför röjardagarna. Information om det hittar ni här.

12 maj
16 juni
21 juli (+ sommarmöte)
25 augusti
22 september
13 oktober

Gröncontainer

Årets första gröncontainer kommer redan den 14 april, och därefter varje fredag innan en röjardag.

Grus

Den 11 maj kommer mer grus, och de som ännu inte har fyllt på i gången utanför sitt staket får nu möjlighet. Tänk dock på att inte fylla på för tjockt lager! Fundera också på om ni har en granne som kanske inte fysiskt orkar köra en kärra grus – det är fint att kunna erbjuda sin hjälp och det känns gott i sinnet efteråt. ❤

2017 – ett år med massor av nya kolonister!

Hela 27 stugor såldes 2017, och vi har träffat alla nya köpare – och hälsar er hjärtligt välkomna till vår koloniförening och område! Vi ses i gångarna och på våra gemensamma träffar!

Hälsar Styrelsen ✿