Information från kommunen om Stadsplan 2017

Hej!

Bifogat hittar du ett informationsbrev om Stadsplan 2017 och hur nästa steg i arbetet med den ser ut.

Du har fått brevet eftersom du representerar en styrelse i en koloniförening eller odlingslottsförening. Vi ber dig att sprida brevet vidare till dina medlemmar.

Alla som medverkade vid informationsmötet på Sundspärlan den 31/8 2016 och som lämnade sin e-postadress har också fått brevet till sin e-post.  

Vänliga hälsningar/ Karin Sterte, Exploateringschef

Läs hela dokumentet här: Information kolonister.