Arbetsgrupper

Våra gemensamma aktivitetsdagar har vi för att sköta om vårt koloniområdes gemensamma ytor. Vi har därför olika arbetsgrupper som sköter olika saker och varje grupp har en arbetsledare som styr vad som ska göras. Denna person är också den du ska vända dig till när du har frågor som rör sysslorna i gruppen.

Som arbetsledare för en grupp kommer du ibland att bli kallad till Styrelsemötena för att stämma av vad som behövs göras, samt om någon åtgärd kräver styrelsebeslut.

  • Vill du anmäla ditt intresse? Lägg en lapp med ditt namn och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda eller mejla hej@sommarbyntornet.se!

Arbetsgrupp Trädgård

I den här gruppen ingår gräs- och häckklippning, trimning av kanter, ogräs- och slyrensning runt staketen samt ogräsrensning i områdets rabatter. Vi har även lite koll på att parkeringsplatserna ser fina ut vad gäller ogräs och linjering.

Arbetsgrupp Sop & gröncontainer

Vi som ingår i den här gruppen har hand om sortering av avfall – och rätt information kring detta. Grovstäd av utrymmen som toaletter och duschar, tvättstugan samt klubbstuga.

Arbetsgrupp Service & Vaktmästeri

Här jobbar vi med underhåll av elstaketet, områdets el- och belysning, grindar, skyltning och möblerna i föreningens ägo. Ansvar för att verkstaden och att föreningens verktyg hålls i gott skick. Enklare service av maskiner.

Arbetsgrupp Trivsel

Denna grupp är ambulerande utifrån antalet aktiviteter som genomförs under säsongen.

Arbetsgrupp Bygg & Måleri

De som anmäler sig hit är intresserade av planeringen och underhåll kring de gemensamma ytornas byggnader, inköp av byggmaterial där det behövs underhåll. Att se till att stuprör och hängrännor inte fylls igen ingår också.

Arbetsgrupp Förvaltare & översyn

Här har vi en grupp som gillar att gå kontrollrundor och skriva protokoll för vad som bör åtgärdas.