Aktivitetsdagar 2022

  • 7 maj
  • 11 juni
  • 9 juli
  • 13 augusti
  • 10 september
  • 8 oktober

I samband med aktivitetsdagarna kommer alltid en gröncontainer dagen innan. Tänk på att det är förbjudet att slänga träd/ och busk-stammar som är mer än 15 cm tjocka. Upptäcks det av NSR så får vi tillägg på fakturan.