Parkeringen avstängd tisdag den 3 augusti

På tisdag den 3 augusti stänger vi HELA parkeringen för bilar därför att Bjuvs Mark & Trädgård ska återställa och jämna till den.

Vi försöker samtidigt att markera ut parkeringsplatser – på något vis (ej bestämt än), för att underlätta hur var och en ska parkera.

/Styrelsen