Om avloppsfrågan – och var vi är just nu

Planen i dagsläget är att spaden sätts i marken efter säsongens slut i höst 2020, och kommer då att vara färdigt, om allt går som det ska, till säsongsöppning våren 2021. Entreprenörer vi träffat beräknar 2-3 månaders projekttid. (vi behöver ta höjd för eventuella frysgrader under vintern då vi inte kan gräva, men som Skånebor har vi i alla fall bra förutsättningar.)

I dagsläget har vi träffat följande entreprenader:

  • Bravida
  • Vidigsson Gräv
  • Rock Entreprenad
  • SVEKAB

NCC har även hört av sig och vill vara med och lämna pris, vi träffas när de återkommit med förslag på datum.

Vi är i läget där vi ska få området projekterat – för att kunna veta exakta förutsättningar, främst just nu vad gäller anslutningspunkt utanför området.. och sedan få en reell offert från tillfrågade entreprenörer.

Därför är det svårt just nu att ge ett riktigt bra svar om kostnad, men ungefärliga-från-höften-priser som entreprenörer pratar om är 30-50 000 för den gemensamma grävningen/materialet i områdets gångar.

Den privata grävningen kommer att stå er fritt att välja om ni vill gräva med egen entreprenör eller anlita den firma som ändå är i gångarna. Den kostnaden beror lite på hur lång sträcka som ska grävas inne på din tomt, men cirkus 10-20 000 kr med inkoppling är väl att vänta som vi har förstått.

Så fort vi har mer information kommer vi att kommunicera ut den! /Styrelsen