Röjardagar 2021

  • 8 maj
  • 12 juni
  • 10 juli
  • 14 augusti
  • 11 september
  • 9 oktober

I samband med röjardagarna kommer alltid en gröncontainer dagen innan. Tänk på att det är förbjudet att slänga träd/ och busk-stammar som är mer än 1,5 dm tjocka. Upptäcks det av NSR så får vi tillägg på fakturan.