Lägesrapport 29 oktober

Nu närmar vi oss grävstart!

I slutet av november, början av december kommer Bjuvs Mark och Trädgård att börja gräva på vårt område. Inom någon vecka så tror vi också att vi har en bestämd tågordning för våra stigar också.

ATS har nu varit och märkt ut våra elkablar, och om ni behöver flytta plattor/annat markunderlag som gör att sprayfärgen flyttas, behöver ni omedelbart märka ut platsen igen.

Vad gäller vårt trästaket vid tomtgränsen, så tar var och en bort sin bit själv där vatten/avlopp ska dras in. De sitter i sektioner och är ofta skruvade underifrån, så börja med att kolla där innan ni använder sågen.

Vi har beslutat att stänga gångarna för biltrafik senast den 7 november, men vi håller det lite öppet efter hur mycket regn som tillkommer fram tills dess.

Fakturan om de 20 000 kronorna som ska vara inbetalda till den 15 december skickas ut runt den 15 november.

Just nu samlar också kassören in personnummer på de medlemmar som fattas det i vårt medlemsregister – och på söndag vid vattenstängningen finns det möjlighet att kolla om du är en av dem!