Kallelse och poströstning till årsstämma 2021

Hej kolonimedlem!

Nu är det dags för poströstning till vår ordinarie årsstämma, och underlaget är mejlat ut till er. Samma information kommer under dagen upp på våra informationstavlor, samt skickas eller levereras personligen till de 11 stycken som hellre vill ha papper.

Vi tackar för att du är med och tar beslut och gör din röst hörd i vår koloniförening!

Protokoll från denna poströstning kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlorna och på webbplatsen sommarbyntornet.se senast tre veckor efter stämman.

Skicka in din röstning senast den 25 juni till e-postadressen postrost@sommarbyntornet.se eller skicka via post:

Sommarbyn Tornet

c/o Linda Nilsson
Skaragatan 27
252 63 Helsingborg

Det går också bra att lämna din röstning i brevlådan utanför kontoret.

/Styrelsen