Söndagsöppet för biltrafik!

Nu på söndag kommer vi att hålla bommarna öppna mellan 10.00-13.00 för att ni ska kunna köra in och lasta av/lasta på saker från er stuga innan det stängs för biltrafik.

Det är förbjudet att köra ner på Oxelstigen och vända – så ni som kör in, får också backa ut. Kommer ni med släp så är vår starka rekommendation att koppla av släpet och putta ut det baklänges – istället för att backa med bil, för att undvika påbackningsskador. Tulpanstigen är nu också delvis stamgrävd, precis som Syrenstigen där det nu INTE går att köra med bil.

Vänligen respektera GÅNGFART precis som vanligt, respektera avspärrningar – och varandras behov.På söndag kommer vi också sätta ut nya vagnar för transport av varor. Två kommer att bli placerade utanför grönförrådet på gaveln av klubbstugan, där de också ska återlämnas. Vagnarna har tippfunktion och lastar max 250 kg.

Bjuvs Mark & Trädgård erbjuder tomtleverans av diverse markmaterial

 • Gräsmattejord 1000 kr – 750 kg
 • Planteringsjord 1200 kr – 750kg
 • Stenmjöl 900 kr – 750 kg
 • Singel 8/11 grå 950 kr – 750 kg
 • Täckbark 1350 kr – 750 kg
 • Dansk sjösten svart/vit 1400 kr – 750 kg

I priset ingår leverans innanför tomtgräns.

Vi erbjuder också:

Storgatsten beg
Smågatsten beg
Betongplatta 35*35

Det finns även annan sten, fråga oss gärna. 💥

Beställningar mailas till mats@bjuvsmark.se.
Ange material och antal/mängd.

Leverans kommer att ske under 2 helger, besked om datum kommer så beställ i god tid.

Lägesrapport VA-projektet 1 mars

Idag är en spännande dag, för nu går vi in i plan B-läge vilket innebär att Tulpanstigens gång ska grävas (tillsammans med tomter). Efter vattenmängder i januari, tjäle i februari – så gör vi nu ett nytt försök att komma igång.

Att vi valt att be Bjuvs Mark & Trädgård gräva just i Tulpanstigen är för att vi ska färdigställa vattenkopplingen mot den kommande nya vattenmätarbrunnen på parkeringen så att vi kan ha igång duschar, toaletter, tvättstugan och klubbstugan till säsongsöppning den 1 april.

I övrigt inväntar vi repsons från kommunen på vår inskickade skadeanmälan med ersättningskrav. Vår advokat önskade gensvar senast den 28 februari från dem – så det är lite av väntans tider denna vecka. Deras inställning till det inträffade kommer att avgöra hur vi ska gå vidare med Oxelstigen där vattenmassorna mest ställt till med skada för vårt projekt.

Jag har tidigare gått ut med önskan om att ni som fått vattenskador i samband med proppen och den höga vattenmängden skulle dokumentera och mejla till hej@sommarbyntornet.se – inte en enda av er har hört av sig hittills. Jag hoppas att det är för att det inte är några skador som tillkommit!

Nu, en solig måndag – ha en fin vecka och om alla kan hålla en tumme för grävningen idag så borde vi få lite medvind! 👍 ☀️

Lägesrapport VA-projektet 13 februari

I dagarna riktas en reklamation/skadeanmälan och krav gentemot kommunen för våra skador och eventuella merkostnader i vårt VA-projekt till följd av det stopp i kommunens intilliggande dagvattensystem med dräneringsrör åsamkat oss.

Vi har valt att anlita ombud för att företräda föreningen i detta fall då Styrelsen inte känner sig tillräckliga att framföra sin sak själva gentemot kommunens jurister.Hur detta påverkar själva genomförandet av grävningarna vet vi inte riktigt omfattningen än – men att vi skulle vara färdiga på utsatt tid till 1 april är nog inte särskilt troligt.

Vi jobbar därför redan med en plan B, för att inte stå handfallna när kolonilusten slår till i början av april. Den planen är att koppla in den nya vattenmätaren med slang från parkeringen där nya vattenmätarbrunnen ska anläggas för att förse toalett/duschbyggnaden, klubbstugan samt tvättstugan med fungerande vatten och avlopp (vi har fått klartecken från NSVA).Därtill kan vi också sätta ut stora vattenbehållare i området för att hämta bevattningsvatten till koloniträdgårdarna.

I övrigt så kan vi räkna med att hela denna säsongen är stängd för biltrafik – och det är för att den nygrävda marken ska få sätta sig i lugn och ro utan att vi belastar de nyanlagda gångarna så att det nya systemet ska få en bra start utan förskjutningar av rör och slangar. Eventuella sättningar under säsongen vid upptorkning fylls på med material ovanifrån.Vi jobbar även här på en lösning att använda trädgårdstraktorn med bilsläp för att hjälpa de som behöver stora leveranser utkörda till sin stuga.*

Ja, detta blir ett speciellt koloniår må vi säga!🌷💚🏡
Men, vi behöver göra rätt saker nu för att kunna leva länge med ett bra system, till rätt pengar – och om vi zoomar ut från nulägesperspektivet så är det här ett år av investeringar i tid, tålamod och pengar som sedan enbart ökar för oss alla i värde framgent!

*Bjuvs Mark & Trädgård AB har kommit med förslaget att vi kan göra beställningar av material såsom planteringsjord, singel, gatsten osv via dem som de kan köra ut redan nu så att allt “pysselmaterial” kan vara på plats när vi sedan inte kan köra in i gångarna. Mer information om detta kommer snart!

Årsmötet skjuts framåt

Eftersom vi fortfarande har svårt att samlas fysiskt så skjuter vi fram årsmötet till juni med förhoppning om att kunna ses då!

I enkäten som skickades ut till er röstade totalt 102 stycken och med utfallet om 66,7% för att skjuta fram årsmötet. Därför beslutade Styrelsen att skjuta fram årsmötet till juni med förhoppning om att kunna samlas ute – och om inte så antar vi att det blir ytterligare en poströstning vi har framför oss. Men det tar vi då!

Njut vintersolen som idag lyser starkt – och ser ut att göra även över helgen! 🌞🌞🌞

/Styrelsen

Lägesrapport 2 februari

Proppen är löst – en brunn på kommunens sida var helt igensatt

Det har gjort att vattennivån på vårt område är / och har varit extremt hög förmodligen under en längre tid – felanmälan gjordes den 22 januari och kommunens upphandlade entreprenör Green har letat sig fram genom området, och den 28 januari hittade dem stoppet, 80 meter ut i deras park. En dryg meter av rötter som fått tid på sig att korka igen röret fick dras upp. Se bild nedan. Efter att den kom loss kunde Green höra hur det började spotta och gurgla i vår brunn – och vattnet forsade ut!

Dessvärre har mycket massor blivit så blöta att de inte kan användas för att ”hölja grop” med som först räknat med – och vi återkommer med mer information så fort vi kan om vad som händer nu i VA-projektet i och med att vi gör en skadeanmälan mot kommunen. 

Vi påminner därför om att du/ni ska ta er till er stuga för att leta reda på eventuella vattenskador i grunden/upp i bjälklag. Det är viktigt att vi dokumenterar alla skador med foto inför försäkringar och skadeanmälan.

Vi vill gärna att ni hör av er med ett mejl till hej@sommarbyntornet.se om ni har upptäckt en skada på er stuga.

Håll i och håll ut! ♡ /Styrelsen

Lägesrapport VA 26 januari 2021

Dräneringen av Oxelstigen är försenad på grund av att kommunens dagvattensystem inte leder bort vårt vatten.

Det har gjort att vattennivån på vårt område är extremt hög – felanmälan är gjord och kommunens upphandlade entreprenör Green har ärendet just nu.

Att kommunens interna nät inte fungerar för vår vattenbortförsel har nu skapat stora problem, och nu står vi inför ett läge där vi ber er som har kolonistugor som brukar att vara vattendrabbade att kontrollera eventuella egendomsskador som kan ha uppkommit med senaste veckans problem. Generellt kan vi se att det främst gäller stugor i nedre delen av området, mot boulebanan.

 1. Dokumentera genom att fota det som är vattenskadat för att du ska kunna anmäla detta i första hand till ditt försäkringsbolag. 
   
 2. Mejla sedan till oss på hej@sommarbyntornet.se och ange stigadress samt vilken typ av skada din tomt/stuga har åsamkats.
   
 3. Styrelsen ställer krav på ersättning till kommunen för övriga kostnader i projektet som uppkommit genom den igensatta dagvattenledningen.

/Styrelsen

VID AVSLAG PÅ ROT-AVDRAG KAN DU KOMPLETTERA FÖR ATT OMPRÖVA BESLUTET

När du äger en byggnad på arrenderad mark eller en kolonilott kan du behöva komplettera din ROT-avdragsansökan. Ange alltid ditt personnummer och dina kontaktuppgifter samt utförarens organisationsnummer. Beskriv vad det är du vill rätta eller komplettera. Detta gör du smidigast genom att mejla Skatteverket, här.

Skatteverket behöver:

 • en kopia på ditt köpeavtal från föregående ägare, 
 • arrendeavtalet mellan dig och föreningen 
 • bostadsarrendekontraktet mellan kommunen och föreningen
  (det intygar rätten till övernattning) 
 • du bör även skicka in en kopia på försäkringsbrevet för stugan

De kan även begära taxeringsvärde på stugan, vilket vi ännu inte i Helsingborg har fått till oss. Ett arbete pågår från Skatteverket/Riksdagens håll. I november 2020 erhöll Styrelsen följande information från Helsingborgs stad som vi kommunicerade och kan läsas här: https://sommarbyntornet.se/fastighetstaxering-diskuteras/.

Vår fastighetsbeteckning för området: Filborna 30:8 (ingen stuga har en egen beteckning)
Bjuvs Mark & Trädgårds organisationsnummer: 556963-5609

Grävningarna sker nu enbart till tomter pga regnmängden!

Hej allesammans!
Den minst sagt ymniga nederbörden gör att vi behöver ställa om grävplanen lite! Istället för att gräva i både gång och ta förbipasserande tomter så måste vi ställa om till att enbart gräva tomterna nu tills blötan dragit undan.Bjuvs Mark & Trädgård kommer därför att kontakta er som står på tur – och det kan alltså nu innebära att grävningen sker samma dag som kontakten – på grund av denna ändringen.

Bjuvs Mark & Trädgård har ju era VA-ritningar och kommer att utgå från dessa som planerat.

/Rebecka

Lägesrapport 18 december

Status på vår grävning!

Snart två veckor in i projektet – och följande har hänt hittills:

Vi påbörjade grävningen längst ner mot boulebanan på Oxelstigen, där nere är området som allra mest blött, och årstiden gav också ifrån sig mycket vatten uppifrån som gjorde att uppgrävda massor tenderade att rasa in lite grann vilket upptog lite extra tid.

Vi hittade också (väldigt) gamla dräneringsrör, som inte hade något klart utlopp, och dessa tror vi komma från stugor uppåt respektive stig. Vi har redan före projektstart pratat om att vi kanske kommer att behöva dränera om här nere – och med grävningen som gjorts så kan vi konstatera att detta kommer vi att göra när övrig grävning är gjord.

I Oxelstigen som snart är färdig ligger nu den nya huvudavloppsledningen, elrör som ska koppla igång pumpstationen samt spolbrunnar och tillsynsbrunnar.

Vår huvudvattenledning är nu också nedlagd i Centralstigen genom borrning från Rosenstigen till Syrenstigen! En finfin teknik om markförutsättningarna är såpass bra som våra.

PÅ MÅNDAG KOMMER ARBETET ATT RÖRA SIG FRÅN OXELSTIGEN OCH TA SIG UPP I SYRENSTIGEN!

De allra första tomtgrävningarna kommer således också att påbörjas – så ni allra längst ner i Syrenstigen kommer att få ett samtal från Niklas på Bjuvs Mark & Trädgård – där ni stämmer av er VA-ritning. Eftersom dessa är de allra första tomtgrävningarna kommer vi först därefter att veta i vilken takt vi tar oss fram.

Spännande! Fortsättning följer…!

Vi vill också påminna om att ni som renoverar i era stugor – eller har inhyrd firma – INTE blockerar gångarna med att ha ståendes bilar.. vilket har skett nu. Så lämna av – och lämna gången, tack!

Kommunen om förlängd boendetid

Rörande förlängd övernattningsperiod

Det är onekligen mycket speciella tider just nu. 

MEX kommer inte att utöva någon tillsyn avseende denna frågan i avtalet under höst/vinter i år.

Vi lägger, på samma sätt som SAMO, ingen värdering i huruvida det ger några effekter kring smittspridning.

Vi vill också uppmärksamma er på att vårt besked enligt ovan, kan komma att justeras om det framkommer några andra aspekter.

SAMO har inget emot förlängt boende i kolonistugor men huruvida det minskar smittspridning kan de inte bedöma. 

Med vänlig hälsning 

Pia Anderberg, MEX