Aktivitetsdagar 2022

Röjardagar blir Aktivitetsdagar!

Först hade vi Pliktdagar, som blev Röjardagar – som nu blir AKTIVITETSDAGAR! Den positiva utvecklingen av deltagarantalet behöver ju avspeglas under det vi samlas till!

Årets aktivitetsdagar är som följer:

  • 7 maj
  • 11 juni
  • 9 juli
  • 13 augusti
  • 10 september
  • 8 oktober

Vi samlas som vanligt vid klubbstugan klockan 10.00, och avslutar vid samma plats gemensamt klockan 13.00.

Vi poängterar att sedvanligt EGET ANSVAR gäller för din avprickning på närvarolistan för att de 2 000 kronor ska betalas tillbaka i slutet av säsongen om du har fullgjort 9 timmar, antingen på dagarna ovan – eller via en arbetsledare som skickar in underlag.