Styrelsen

Ordförande Lizette Sundström
Vice ordförande Ralf Grahn
Sekreterare Rebecka Chytraeus
Kassör Ulla de Silva
Ledamot Göran Persson
Suppleant Anders Tallberg

Besöksadress

Sommarbyn Tornet
Linbastagatan 2-4
254 56 Helsingborg