Styrelsen

Ordförande
Vice ordförande Charolina Klintberg
Sekreterare Rebecka Chytraeus
Kassör Lizette Sundström
Ledamot Ulla de Silva
Suppleant Göran Persson
Suppleant Johnny Wall
Suppleant Kjell Månsson

Besöksadress

Sommarbyn Tornet
Linbastagatan 2-4
252 25 Helsingborg