Styrelsen

Ordförande Lizette Sundström
Vice ordförande Charolina Klintberg
Sekreterare Rebecka Chytraeus
Kassör Ulla de Silva
Ledamot Göran Persson
Suppleant Ralf Grahn
Suppleant Johnny Wall
Suppleant Kjell Månsson

Besöksadress

Sommarbyn Tornet
Linbastagatan 2-4
252 25 Helsingborg