Ordningsregler / arrendekontrakt

Det arrendekontrakt du som medlem i föreningen skriver på vid inträde åtar du dig att följa. Du kan få skriftliga propåer när du inte gör det vid våra årliga besiktningar, och om du inte vidtar åtgärder kan du bli utesluten ur föreningen och tvingas sälja din stuga.

Ladda ner arrendekontraktet i sin helhet här.

 

Viktigt att veta inför säsongsöppning/stängning

öppna/stänga vattnet

Datum för vattenöppning och stängning meddelas via nyhetsbrev samt på anslagstavlorna på området. Vid vattenstängning skall varje kolonist öppna sina kranar och tömma ut allt vatten. Kranarna bör stå öppna hela vintern, för att minska risken för att vattenledningarna fryser sönder. Varje kolonist ansvarar för sig egen stuga och föreningen tar inte ansvar för eventuellt översvämmade stugor.

Toalett och dusch

Våra toaletter och duschar är endast öppna under säsong. För allas trevnad så ser vi till att lämna toaletter och duschar i samma rena skick som när vi kom. Brunnar skall rengöras efter dusch. Rökning är förbjuden dessa utrymmen och husdjuren binder vi utanför. Det är absolut förbjudet att duscha din hund/katt i våra duschrum.