REGLER FÖR BYGGNATION

ATT SÖKA BYGGLOV eller göra en bygganmälan

  1. Först behöver du få ett godkännande från styrelsen innan du gör någon förändring eller tillbyggnad på din stuga.
  2. Sedan 1/1 2015 är vårt område Sommarbyn Tornet detaljplanelagt område. Det innebär att du behöver efter godkännande på punkt 1 (om du ska bygga nytt) – vända dig till Helsingborgs stad för att söka bygglov eller göra en bygganmälan enligt gängse bygglovsförfarande. Klicka här för att komma direkt till Helsingborgs stads bygglovsinformation.