Försäljning av stugor

Före försäljning måste du som ägare ansöka om inträde för den nya medlemmen i föreningen. Det går endast att sälja sin stuga till person som är folkbokförd i Helsingborgs kommun.  Använd blanketten Ansökan om medlemskap. Blanketten lämnas i brevlådan utanför styrelsens kontor (på gaveln av klubbstugan).

Därefter ska ett arrendekontrakt skrivas mellan styrelsen, köpare och säljaren. Detta görs efter bokning med styrelsen på en torsdag under kontorstiden som är 18.00-19.00. Kontakt med styrelsen får du genom att mejla hej@sommarbyntornet.se.

Som kolonist äger du rätten till dina byggnader med alla inventarier, samt växterna på tomten. Däremot arrenderar du jorden av föreningen som i sin tur arrenderar marken av Helsingborgs stad.

Blankett Ansökan om medlemskap