Föreningsstämma söndagen den 26 mars

Hjärtligt välkomna till årets första föreningsstämma för Sommarbyn Tornet!

Tid: 11.00
Plats: DHS lokal, Kurirgatan 1, 2 våningen.

Dagordning enligt stadgar följs.
Motioner ska skickas till ulf.ljungstrom@bravida.se – eller läggas i föreningens brevlåda senast den 20/3.

Kaffe och kakor.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föregående årsmötes protokoll
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Kassaberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen
 12. Val
  1. Val av ordförande på 2 år
  2. Val av kassör på 1 år
  3. Val av 3 st ledamöter på 2 år
  4. Val av 2 st ersättare på 1 år
  5. Val av 2 st revisorer på 1 år
  6. Val av 2 st revisorsuppleanter på 1 år
  7. Val av 2 st ledamöter i valberedningen på 1 år
 13. Beslut om styrelsearvode
 14. Teckningsrätt samt uttagsrätt (ordförande samt kassör var för sig)
 15. Beslut om budget och årsavgifter för 2016
 16. Beslut om pliktarbetsavgift för 2016
 17. Val av nöjeskommitté
 18. Nya medlemmar
 19. Information och ordningsfrågor
 20. Motioner
 21. Avslut

OBS! Inför vintern händer detta.

 • Tänk på att gångarna kommer att låsas samma dag som vi stänger vattnet.
  Detta för att slippa laga våra kablar och rör som ligger i marken. Vi betalade 55000 kr i år för rep av avkörd kabel.
 • Vi kommer att låsa parkeringen om det visar sig att folk inte kan låsa efter sig det har redan hänt ett par gånger dom senaste dagarna.
 • Lördagen den 22 oktober klockan 12.00 kommer vattnet att stängas av. Det är varje Kolonist eget ansvar att se till sin stuga och öppna sina kranar så inte vattnet står kvar i ledningarna och fryser sönder.

/Styrelsen

MÖTE – SÖNDAGEN, 18 SEP 12.00, SCENEN UTANFÖR KLUBBSTUGAN

Nu har arbetsgruppen snart skrivit klart yttrandet till stadsbyggnadsnämnden angående Stadsplan 2017. Detta är alltså det dokument som förklarar för politikerna och tjänstemännen varför just vår koloniförening skall få finnas kvar. Söndagen den 18 sep kl 12.00 bjuder arbetsgruppen in till ett möte där de presenterar yttrandet, besvarar frågor och ger möjlighet för er att skriva under.

Ju fler som skriver under ju tyngre väger yttrandet hos politikerna. För er som ej har möjlighet att komma på mötet så kommer yttrandet även att sättas upp på anslagstavlan i några dagar innan det lämnas in till stadsbyggnadskontoret den 23 september.

FINAL-MATCHER SOMMARBYN TORNETS Boule-Turnering 2016

Fredagen den 19 augusti kl.18.oo spelar vi FINAL-matcher i årets Boule-turnering
(OBS! Ändrat datum)

Efter sista matchen sker förflyttning till tälten vid klubbstugan, där vi som vanligt avslutar med picknick.

Tag med Din egen mat o dricka! Grillarna tänds för Dej som vill grilla något gott att äta!
(Ingår: grillbriketter, tallrik, assiett, servetter, glas och kaffekopp. Besticken lånar vi i klubbstugan)

Avslutas med kaffe o. dopp, samt den stora prisutdelningen.

(OBS! Pris till alla deltagare)

Välkomna!

Ulla-Britt & Christer mob. 0723-28 28 76
Susanne & Dennis   mob. 0702-13 46 44

Resultat från bouletävlingen 11 Augusti

Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst   Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 6 12 7 25 12-13 13- 5 8 32 4
Brevik, Marie Ro14 3 6 3 8 12-13 5-13 3 -1
Bursell, Clas Vi17 5 10 4 21 13-12 8-13 5 17
Bursell, Yvonne Vi17 5 10 2 -23 8-13 13- 5 3 -20
Bystedt, Bosse Tu19 6 12 5 6 3-13 3-13 5 -14
Clausen, Christer Tu10 6 12 7 25 13- 8 8-13 8 25 5
Clausen, Ulla-B Tu10 6 12 6 2 13-12 13- 3 8 13 6
Dexler, Inga-Lill Tu22 6 12 2 -22 13-11 8-13 3 -25
Dexler, Sigge Tu22 6 12 2 -53 13-11 13- 7 4 -45
Grahn, Anki To1 5 10 2 -40 3-13 5-13 2 -58
Grahn, Ralf To1 5 10 5 19 8-13 5-13 5 6
Hörgerud, Göran Tu28 5 10 5 17 13- 3 13- 8 7 32 8
Karlsson, Ethel Hy13 6 12 3 -29 13- 5 3-13 4 -31
Ljungström. Ulf Vi21 6 12 9 37 13- 3 13- 3 11 57 1
Ljungström, Åsa Vi21 4 8 3 3 3 3
Lundin, Leine Ro14 3 6 2 3 11-13 13- 5 3 9
Magnusson, Britt-Marie Tu18 6 12 3 -20 12-13 13- 8 4 -16
Magnusson, Evert Tu18 6 11 5 -10 5-13 5 -18
Magnusson, Siv Tu28 6 12 6 27 3-13 5-13 6 9 9
Nilsson, Linda Tu25 3 6 2 -5 5-13 7-13 2 -19
Nilsson, Patrik Ro8 6 12 4 -14 13-3 13- 7 6 2 10
Nilsson, Pia Tu25 5 10 4 1 13-12 5-13 5 -6
Persson, Bodil Sy3 4 8 2 -29 2 -29
Persson, Göran Sy3 5 10 9 48 9 48 3
Persson, Jonas Vi25 6 12 5 -5 11-13 13- 5 6 1
Svensson, Ronny Hy13 6 12 3 -18 13-11 3-13 4 -26
Ring, Alicia Tu8 5 10 3 -3 13- 8 7-13 4
Ring, Dennis Tu8 6 12 8 48 11-13 13- 3 9 56 2
Ring. Susanne Tu8 6 12 6 -10 13- 5 13- 5 8 6 7

Resultat från bouletävlingen 27 Juli

Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst   Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 5 10 5 6 13- 2 13- 5 7 25 4
Brevik, Marie Ro14 2 4 1 -4 13- 2 13-12 3 8
Bursell, Clas Vi17 4 8 4 21 4 21
Bursell, Yvonne Vi17 4 8 2 -23 2 -23
Bystedt, Bosse Tu19 5 10 4 1 13- 7 12-13 5 6 10
Clausen, Christer Tu10 5 10 5 20 13-11 13-10 7 25 4
Clausen, Ulla-B Tu10 5 10 6 12 11-13 5-13 6 2 6
Dexler, Inga-Lill Tu22 5 10 1 -27 13- 7 12-13 2 -22
Dexler, Sigge Tu22 5 10 2 -30 2-13 1-13 2 -53
Grahn, Anki To1 4 8 2 -24 2-13 8-13 2 -40
Grahn, Ralf To1 4 8 4 24 7-13 13-12 5 19 8
Hörgerud, Göran Tu28 4 8 4 16 2-13 13- 1 5 17 9
Karlsson, Ethel Hy13 5 10 2 -28 4-13 13- 5 3 -29
Ljungström. Ulf Vi21 5 10 7 26 13- 7 13- 8 9 37 2
Ljungström, Åsa Vi21 4 8 3 15 4-13 10-13 3 3
Lundin, Leine Ro14 2 4 0 -13 13- 2 13- 8 2 3
Magnusson, Britt-Marie Tu18 5 10 3 -2 7-13 1-13 3 -20
Magnusson, Evert Tu18 5 10 5 8 7-13 1-13 5 -10
Magnusson, Siv Tu28 5 10 4 15 13- 4 13-10 6 27 5
Nilsson, Linda Tu25 2 4 2 -5 2 -5
Nilsson, Patrik Ro8 5 10 3 -19 13- 7 12-13 4 -14
Nilsson, Pia Tu25 4 8 3 0 13- 4 5-13 4 1
Persson, Bodil Sy3 4 8 2 -17 4-13 10-13 2 -29
Persson, Göran Sy3 5 10 7 34 13-11 13- 1 9 48 1
Persson, Jonas Vi25 5 10 5 2 11-13 8-13 5 -5
Svensson, Ronny Hy13 5 10 3 -4 7-13 5-13 3 -18
Ring, Alicia Tu8 4 8 1 -20 13- 4 13- 5 3 -3
Ring, Dennis Tu8 5 10 6 30 13- 7 13- 1 8 48 3
Ring. Susanne Tu8 5 10 5 -5 7-13 13-12 6 -10 7

VÄLKOMMEN TILL MÖTE ANGÅENDE STADSPLAN 2017

Hej, efter kvällens möte i grytan angående Statsplan 2017 så är vi en grupp här på Sommarbyn Tornet som har gått samman och påbörjat arbetet för hur vi ska påverka kommunen att bevara vårt kära område. Det är viktigt att vi engagerar oss och gör våra röster hörda. Vi bjuder därför in alla er som vill engagera er för Tornet och se till att vi får behålla våra stugor till ett möte nu på tisdag kl 18.00 i klubbstugan. För att diskutera hur vi skall gå till väga. 

Vi hoppas på att se många där.

/Carro och Julia

RESULTAT FRÅN BOULETÄVLINGEN 20 JULI

Antal      Ing.Resultat    Tot. Resultat
Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 4 8 4 5 9-13 13- 8 5 6 7
Brevik, Marie Ro14 1 2 7-13 13-11 1 -4
Bursell, Clas Vi17 4 8 4 31 5-13 11-13 4 21
Bursell, Yvonne Vi17 4 8 2 -14 11-13 6-13 2 -23
Bystedt, Bosse Tu19 4 8 2 -14 13- 5 13- 6 4 1
Clausen, Christer Tu10 4 8 3 13 13-11 13- 8 5 20 5
Clausen, Ulla-B Tu10 4 8 6 27 5-13 6-13 6 12 4
Dexler, Inga-Lill Tu22 4 8 0 -24 13-9 6-13 1 -27
Dexler, Sigge Tu22 4 8 2 -25 11-13 10-13 2 -30
Grahn, Anki To1 3 6 0 -28 13-11 13-11 2 -24
Grahn, Ralf To1 3 6 3 22 13- 9 11-13 4 24 10
Hörgerud, Göran Tu28 3 6 4 16 4 16
Karlsson, Ethel Hy13 4 8 2 -21 9-13 10-13 2 -28
Ljungström. Ulf Vi21 4 8 5 13 13- 7 13- 6 7 26 2
Ljungström, Åsa Vi21 3 6 3 15 3 15
Lundin, Leine Ro14 1 2 5-13 8-13 0 -13
Magnusson, Britt-Marie Tu18 4 8 1 -13 13- 7 13- 8 3 -2
Magnusson, Evert Tu18 4 8 4 7 13- 7 8-13 5 8 6
Magnusson, Siv Tu28 4 8 3 14 11-13 13-10 4 15
Nilsson, Linda Tu25 2 4 2 -5 2 -5
Nilsson, Patrik Ro8 4 8 2 -21 13- 9 11-13 3 -19
Nilsson, Pia Tu25 3 6 3 0 3 0
Persson, Bodil Sy3 3 6 2 -17 2 -17
Persson, Göran Sy3 4 8 5 29 13-11 13-10 7 34 1
Persson, Jonas Vi25 4 8 5 11 9-13 8-13 5 2 8
Svensson, Ronny Hy13 4 8 1 -19 13- 5 13- 6 3 -4
Ring, Alicia Tu8 3 6 1 -11 7-13 10-13 1 -20
Ring, Dennis Tu8 4 8 4 19 13- 5 13-10 6 30 3
Ring. Susanne Tu8 4 8 4 -1 7-13 13-11 5 -5 9

Resultat från boultävlingen 13 Juli

Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst   Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 3 6 4 16 5-13 10-13 4 5 9
Brevik, Marie Ro14
Bursell, Clas Vi17 3 6 3 26 13- 6 11-13 4 31 5
Bursell, Yvonne Vi17 3 6 2 -4 6-13 10-13 2 -14
Bystedt, Bosse Tu19 3 6 1 -15 13- 6 7-13 2 -14
Clausen, Christer Tu10 3 6 2 6 13- 5 12-13 3 13
Clausen, Ulla-B Tu10 3 6 4 23 13-12 13-10 6 27 1
Dexler, Inga-Lill Tu22 3 6 0 -13 5-13 10-13 0 -24
Dexler, Sigge Tu22 3 6 1 -25 13-12 12-13 2 -25
Grahn, Anki To1 2 4 0 -28 0 -28
Grahn, Ralf To1 2 4 3 22 3 22
Hörgerud, Göran Tu28 3 6 2 5 13- 5 13-10 4 16 7
Karlsson, Ethel Hy13 3 6 1 -17 6-13 13-10 2 -21
Ljungström. Ulf Vi21 3 6 3 2 13- 5 13-10 5 13 3
Ljungström, Åsa Vi21 3 6 3 19 12-13 10-13 3 15
Lundin, Leine Ro14
Magnusson, Britt-Marie Tu18 3 6 0 -11 5-13 13- 7 1 -13
Magnusson, Evert Tu18 3 6 2 -3 13- 5 13-11 4 7 8
Magnusson, Siv Tu28 3 6 3 24 9-13 7-13 3 14
Nilsson, Linda Tu25 2 4 1 -6 12-13 13-11 2 -5
Nilsson, Patrik Ro8 3 6 2 -7 5-13 7-13 2 -21
Nilsson, Pia Tu25 3 6 3 9 5-13 12-13 3 0
Persson, Bodil Sy3 3 6 1 -16 13-12 11-13 2 -17
Persson, Göran Sy3 3 6 3 15 13- 5 13- 7 5 29 2
Persson, Jonas Vi25 3 6 3 5 13- 9 13-11 5 11 4
Svensson, Ronny Hy13 3 6 0 -16 9-13 13-12 1 -19
Ring, Alicia Tu8 2 4 0 -8 9-13 13-12 1 -11
Ring, Dennis Tu8 3 6 3 17 13- 9 11-13 4 19 6
Ring. Susanne Tu8 3 6 2 -11 13- 9 13- 7 4 -1 10