Röjardagar 2017

På sedvanlig tid 10.00-13.00 är nu årets röjardagar planerade!

 • 6 maj
 • 3 juni*
 • 17 juni**
 • 22 juli
 • 26 augusti

* denna dag kommer vi i styrelsen att börja med att ge kort information om nya arbetsgrupper, som vi tror mycket på. De är tydligt indelade i olika göromål och vi hoppas att detta ska ge alla möjlighet att bidra med kunskap – och gemenskap!

** extrainsatt röjardag för att vi ska få fint till midsommar.

Kom och var med, det finns något för alla att bidra med, stort som smått!

Vi bjuder på korvgrillning och fika precis som vanligt.

Välkomna! /Styrelsen

Information från kommunen om Stadsplan 2017

Hej!

Bifogat hittar du ett informationsbrev om Stadsplan 2017 och hur nästa steg i arbetet med den ser ut.

Du har fått brevet eftersom du representerar en styrelse i en koloniförening eller odlingslottsförening. Vi ber dig att sprida brevet vidare till dina medlemmar.

Alla som medverkade vid informationsmötet på Sundspärlan den 31/8 2016 och som lämnade sin e-postadress har också fått brevet till sin e-post.  

Vänliga hälsningar/ Karin Sterte, Exploateringschef

Läs hela dokumentet här: Information kolonister.

Om vattenöppning, gröncontainer och pliktavgift

Hej kära kolonist!

Nu har vi i nya styrelsen haft vårt allra första konstitutionerande styrelsemöte. Vi hade såklart jättemycket att prata om och efter 5 timmar så bröt vi upp för att träffas igen nästa helg. Det som är allra mest viktigt för er att veta i närtid tog vi beslut om – och det gäller vattenöppning, gröncontainer och pliktavgift.

Gröncontainer kommer den 7 april

Nu på fredag kommer årets första gröncontainer, den ställs på stora parkeringen precis som vanligt.

Vattenöppning sker den 8 april

Samling vid klubbstugan klockan 10.00 för kort genomgång om vad som behövs göras samt vad du som enskild kolonist kan tänkas behöva veta. Vi ser gärna en så stor uppslutning som möjligt!

Pliktavgift

Höjs till 1500 kronor, om du inte deltar alls under säsongen.
Du får tillbaka 1000 kr om du deltar 9h (delat på tre tillfällen) per säsong.

Nytt! Ni som inte har möjlighet att delta på de utsedda fixardagarna (vi återkommer med dessa datum efter nästa helg) kan gå till arbetsledarna i de respektive arbetsgrupperna* (som vi håller på att ta fram), och be om en uppgift som kan utföras på en annan dag då det passar bättre. Ni som väljer detta alternativ anmäler det på en lapp som läggs i styrelselådan, därefter får ni kontakt med den berörde arbetsledaren.

På grund av att det hittills har varit svårt att få tillräcklig närvaro på de tidigare fixardagarna så kommer vi att ta in offerter från minst tre olika entreprenörer för grönyteskötsel och hantverkartjänster för att få fram ett pris från en extern part på vad det kostar föreningen att utföra den kvarvarande skötsel som inte hinns med.

* Arbetsgrupper! Inom kort kommer vi att presentera ett nytt förslag på hur vi kan jobba med vår förenings gemensamma ytor. Vi hoppas att lite mer struktur och indelning kan inspirera till att fler känner sig delaktiga och vilja att vara med i och med detta.

Nya styrelsen!

Som ni ser så är det en helt ny styrelse, och vi står inför mycket nytt och det är både spännande och utmanande! Vi är inspirerade av vårt nya uppdrag och kommer att göra vårt bästa för att komma igång så fort som möjligt i vår nya kostym, men ber samtidigt om lite tålamod och överseende om vi inte kan svaret på alla frågor direkt.

Ordförande Daniel Rosén
Vice ordförande Charolina Klintberg
Sekreterare Rebecka Lindell
Kassör Lizette Sundström
Ledamot Ulla de Silva
Suppleant Göran Persson
Suppleant Johnny Wall
Suppleant Kjell Månsson

Öppettider koloniområdet

Enligt kommunens önskemål om större tillgänglighet så hålls lilla grinden vid parkeringen öppen 08.00-20.00 mellan 1 april – 31 september. För att främja för flanörer som vill passera i området så kommer även grinden in mot Brytstugan att vara öppen.

Sen vill vi påpeka att låta bli att köra i gångarna så länge marken är mjuk. Använd därför kärrorna nere vid grinden när ni har mycket att bära.

Öppettider kontoret

En gång i veckan kommer även någon från styrelsen att ha kontorstid i lilla klubbrummet på gaveln. Vi återkommer med vilken dag och tid detta blir snart!

Väl mött – och med önskan om en härlig säsong framför oss!
Styrelsen

PS! Välkommen alla nya medlemmar till Sommarbyn Tornet!

Föreningsstämma söndagen den 26 mars

Hjärtligt välkomna till årets första föreningsstämma för Sommarbyn Tornet!

Tid: 11.00
Plats: DHS lokal, Kurirgatan 1, 2 våningen.

Dagordning enligt stadgar följs.
Motioner ska skickas till ulf.ljungstrom@bravida.se – eller läggas i föreningens brevlåda senast den 20/3.

Kaffe och kakor.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Föregående årsmötes protokoll
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Kassaberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen
 12. Val
  1. Val av ordförande på 2 år
  2. Val av kassör på 1 år
  3. Val av 3 st ledamöter på 2 år
  4. Val av 2 st ersättare på 1 år
  5. Val av 2 st revisorer på 1 år
  6. Val av 2 st revisorsuppleanter på 1 år
  7. Val av 2 st ledamöter i valberedningen på 1 år
 13. Beslut om styrelsearvode
 14. Teckningsrätt samt uttagsrätt (ordförande samt kassör var för sig)
 15. Beslut om budget och årsavgifter för 2016
 16. Beslut om pliktarbetsavgift för 2016
 17. Val av nöjeskommitté
 18. Nya medlemmar
 19. Information och ordningsfrågor
 20. Motioner
 21. Avslut

OBS! Inför vintern händer detta.

 • Tänk på att gångarna kommer att låsas samma dag som vi stänger vattnet.
  Detta för att slippa laga våra kablar och rör som ligger i marken. Vi betalade 55000 kr i år för rep av avkörd kabel.
 • Vi kommer att låsa parkeringen om det visar sig att folk inte kan låsa efter sig det har redan hänt ett par gånger dom senaste dagarna.
 • Lördagen den 22 oktober klockan 12.00 kommer vattnet att stängas av. Det är varje Kolonist eget ansvar att se till sin stuga och öppna sina kranar så inte vattnet står kvar i ledningarna och fryser sönder.

/Styrelsen

MÖTE – SÖNDAGEN, 18 SEP 12.00, SCENEN UTANFÖR KLUBBSTUGAN

Nu har arbetsgruppen snart skrivit klart yttrandet till stadsbyggnadsnämnden angående Stadsplan 2017. Detta är alltså det dokument som förklarar för politikerna och tjänstemännen varför just vår koloniförening skall få finnas kvar. Söndagen den 18 sep kl 12.00 bjuder arbetsgruppen in till ett möte där de presenterar yttrandet, besvarar frågor och ger möjlighet för er att skriva under.

Ju fler som skriver under ju tyngre väger yttrandet hos politikerna. För er som ej har möjlighet att komma på mötet så kommer yttrandet även att sättas upp på anslagstavlan i några dagar innan det lämnas in till stadsbyggnadskontoret den 23 september.

FINAL-MATCHER SOMMARBYN TORNETS Boule-Turnering 2016

Fredagen den 19 augusti kl.18.oo spelar vi FINAL-matcher i årets Boule-turnering
(OBS! Ändrat datum)

Efter sista matchen sker förflyttning till tälten vid klubbstugan, där vi som vanligt avslutar med picknick.

Tag med Din egen mat o dricka! Grillarna tänds för Dej som vill grilla något gott att äta!
(Ingår: grillbriketter, tallrik, assiett, servetter, glas och kaffekopp. Besticken lånar vi i klubbstugan)

Avslutas med kaffe o. dopp, samt den stora prisutdelningen.

(OBS! Pris till alla deltagare)

Välkomna!

Ulla-Britt & Christer mob. 0723-28 28 76
Susanne & Dennis   mob. 0702-13 46 44

Resultat från bouletävlingen 11 Augusti

Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst   Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 6 12 7 25 12-13 13- 5 8 32 4
Brevik, Marie Ro14 3 6 3 8 12-13 5-13 3 -1
Bursell, Clas Vi17 5 10 4 21 13-12 8-13 5 17
Bursell, Yvonne Vi17 5 10 2 -23 8-13 13- 5 3 -20
Bystedt, Bosse Tu19 6 12 5 6 3-13 3-13 5 -14
Clausen, Christer Tu10 6 12 7 25 13- 8 8-13 8 25 5
Clausen, Ulla-B Tu10 6 12 6 2 13-12 13- 3 8 13 6
Dexler, Inga-Lill Tu22 6 12 2 -22 13-11 8-13 3 -25
Dexler, Sigge Tu22 6 12 2 -53 13-11 13- 7 4 -45
Grahn, Anki To1 5 10 2 -40 3-13 5-13 2 -58
Grahn, Ralf To1 5 10 5 19 8-13 5-13 5 6
Hörgerud, Göran Tu28 5 10 5 17 13- 3 13- 8 7 32 8
Karlsson, Ethel Hy13 6 12 3 -29 13- 5 3-13 4 -31
Ljungström. Ulf Vi21 6 12 9 37 13- 3 13- 3 11 57 1
Ljungström, Åsa Vi21 4 8 3 3 3 3
Lundin, Leine Ro14 3 6 2 3 11-13 13- 5 3 9
Magnusson, Britt-Marie Tu18 6 12 3 -20 12-13 13- 8 4 -16
Magnusson, Evert Tu18 6 11 5 -10 5-13 5 -18
Magnusson, Siv Tu28 6 12 6 27 3-13 5-13 6 9 9
Nilsson, Linda Tu25 3 6 2 -5 5-13 7-13 2 -19
Nilsson, Patrik Ro8 6 12 4 -14 13-3 13- 7 6 2 10
Nilsson, Pia Tu25 5 10 4 1 13-12 5-13 5 -6
Persson, Bodil Sy3 4 8 2 -29 2 -29
Persson, Göran Sy3 5 10 9 48 9 48 3
Persson, Jonas Vi25 6 12 5 -5 11-13 13- 5 6 1
Svensson, Ronny Hy13 6 12 3 -18 13-11 3-13 4 -26
Ring, Alicia Tu8 5 10 3 -3 13- 8 7-13 4
Ring, Dennis Tu8 6 12 8 48 11-13 13- 3 9 56 2
Ring. Susanne Tu8 6 12 6 -10 13- 5 13- 5 8 6 7

Resultat från bouletävlingen 27 Juli

Namn                  Adress Ggr Matcher Vinster Poäng Match 1 Match 2 Vinst   Poäng Plats
Albrektsson, Ronny Hy28 1 2 2 7 2 7
Bergström/Nilsson, Eva Ro8 5 10 5 6 13- 2 13- 5 7 25 4
Brevik, Marie Ro14 2 4 1 -4 13- 2 13-12 3 8
Bursell, Clas Vi17 4 8 4 21 4 21
Bursell, Yvonne Vi17 4 8 2 -23 2 -23
Bystedt, Bosse Tu19 5 10 4 1 13- 7 12-13 5 6 10
Clausen, Christer Tu10 5 10 5 20 13-11 13-10 7 25 4
Clausen, Ulla-B Tu10 5 10 6 12 11-13 5-13 6 2 6
Dexler, Inga-Lill Tu22 5 10 1 -27 13- 7 12-13 2 -22
Dexler, Sigge Tu22 5 10 2 -30 2-13 1-13 2 -53
Grahn, Anki To1 4 8 2 -24 2-13 8-13 2 -40
Grahn, Ralf To1 4 8 4 24 7-13 13-12 5 19 8
Hörgerud, Göran Tu28 4 8 4 16 2-13 13- 1 5 17 9
Karlsson, Ethel Hy13 5 10 2 -28 4-13 13- 5 3 -29
Ljungström. Ulf Vi21 5 10 7 26 13- 7 13- 8 9 37 2
Ljungström, Åsa Vi21 4 8 3 15 4-13 10-13 3 3
Lundin, Leine Ro14 2 4 0 -13 13- 2 13- 8 2 3
Magnusson, Britt-Marie Tu18 5 10 3 -2 7-13 1-13 3 -20
Magnusson, Evert Tu18 5 10 5 8 7-13 1-13 5 -10
Magnusson, Siv Tu28 5 10 4 15 13- 4 13-10 6 27 5
Nilsson, Linda Tu25 2 4 2 -5 2 -5
Nilsson, Patrik Ro8 5 10 3 -19 13- 7 12-13 4 -14
Nilsson, Pia Tu25 4 8 3 0 13- 4 5-13 4 1
Persson, Bodil Sy3 4 8 2 -17 4-13 10-13 2 -29
Persson, Göran Sy3 5 10 7 34 13-11 13- 1 9 48 1
Persson, Jonas Vi25 5 10 5 2 11-13 8-13 5 -5
Svensson, Ronny Hy13 5 10 3 -4 7-13 5-13 3 -18
Ring, Alicia Tu8 4 8 1 -20 13- 4 13- 5 3 -3
Ring, Dennis Tu8 5 10 6 30 13- 7 13- 1 8 48 3
Ring. Susanne Tu8 5 10 5 -5 7-13 13-12 6 -10 7

VÄLKOMMEN TILL MÖTE ANGÅENDE STADSPLAN 2017

Hej, efter kvällens möte i grytan angående Statsplan 2017 så är vi en grupp här på Sommarbyn Tornet som har gått samman och påbörjat arbetet för hur vi ska påverka kommunen att bevara vårt kära område. Det är viktigt att vi engagerar oss och gör våra röster hörda. Vi bjuder därför in alla er som vill engagera er för Tornet och se till att vi får behålla våra stugor till ett möte nu på tisdag kl 18.00 i klubbstugan. För att diskutera hur vi skall gå till väga. 

Vi hoppas på att se många där.

/Carro och Julia